Ladowanie zdjec

10.10.2011r.

Kraków, 10.10.2011r.

 

Po raz kolejny zespół lekarzy pod kierunkiem Dr n. med. Juliana Dutki, Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ortopedyczno-Urazowj Szpitala im. S. Żeromskiego jest organizatorem dwudniowego VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego nt. ,,Alloplastyka całkowita stawu kolanowego” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz European Federation of National Associations of Orthopaedic and Traumatology. Tematyka sympozjum, w którym weźmie kilkuset uczestników z kraju i zagranicy obejmuje naukowe i kliniczne aspekty implantacji endoprotez stawu kolanowego. Uroczystego otwarcia Sympozjum, które odbyło się 06.10. 2011 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dr n. med. Julian Dutka. Ceremonię otwarcia sympozjum zaszczycili swą obecnością Członkowie Komitetu Honorowego: w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel V-ce Prezydent Miasta Krakowa, Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Prof. dr hab. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, J.M. Prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. dr hab. Wojciech Nowak Prorektor UJ ds. Collegium Medium, Prof. dr hab. Paweł Małżyk Specjalista Krajowy w dziedzinie Ortopedii, Prof. dr hab. Daniel Zarzycki Kierownik Katedry Ortopedii CM UJ, Prof. dr hab. Antoni Czupryna Pełnomocnik Prorektora UJ ds. Collegium Medium, Barbara Bulanowska Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Dr Andrzej Ślęzak Dyrektor Naczelny Szpitala.  Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Kazimierz Barczyk Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Dr hab. med. Andrzej Matyja Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej oraz przedstawiciele administracji państwowej, władz samorządowych, dyrektorzy placówek służby zdrowia naszego regionu.


Leszek Gora
Rzecznik Prasowy Szpitala

 

 


 

CMS by Quick.Cms