Ladowanie zdjec

3.12.2010 r.

1970-01-01 01:00

Kraków 3.12.2010 r.

 

 

Po przeprowadzonym audycie jednostka certyfi.kująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. przyznała na trzy lata Szpitalowi im. S. Żeromskiego Certyf.ikat ISO 9001 : 2008 w zakresie lecznictwa szpitalnego i opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji. Przyznanie Certyf.ikatu jest gwarancją świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie.

 

Leszek Gora

Rzecznik Prasowy Szpitala

 

 


 

CMS by Quick.Cms