Ladowanie zdjec

Administracja Szpitala

1970-01-01 01:00

Dział Organizacyjny

Kierownik
mgr Iwona Wolnicka

tel.  12 622 94 13

tel.  12 622 95 14
 

 

 

Kancelaria i Sekretariat

kancelaria@zeromski-szpital.pl

 

tel. 12 644 08 65

tel.12 622 93 42

fax. 12 622 96 00

fax. 12 644 47 56

 

 

 

Sekcja Zamówień Publicznych

tel.  12 622 94 87
 

 

 

Sekcja Informatyczna

Kierownik
inż. Tomasz Kaczmarczyk

e-mail: zeromski@bci.pl
tel.  12 622 95 65
 

 

 

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu
Mec. Marek Natkaniec

tel.  12 622 92 82
e-mail: radcy@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Dział Zatrudnienia i Płac

Kierownik
mgr Barbara Kluczewska

tel.  12 622 95 46

e-mail: bkluczewska@zeromski-szpital.pl

 

 

Sekcja Zatrudnienia

tel.  12 622 93 48

tel.  12 622 92 66

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

 

Sekcja Płac

tel.  12 622 94 33

e- mail: place@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Główny Księgowy

Jaromir Grącki

tel.  12 622 93 83

e-mail:  jgracki@zeromski-szpital.pl

Zastępca Głównego Księgowego

Halina Renata Kutka

tel. 12 622 94 99

 

Dział Księgowości Finansowej

tel.  12 622 94 99

tel.  12 622 95 52

e-mail: ksiegowosc@zeromski-szpital.pl

 

Dział Księgowości Materiałowej i Inwentaryzacyjnej

tel.  12 622 95 44

 

Dział Kosztów, Planowania i Analiz

tel.  12 622 94 25

 

 

 

Dział Sprzedaży i Statystyki

Kierownik
mgr Monika Gajerska

e-mail: mgajerska@zeromski-szpital.pltel.  12 622 93 08
 

Sekcja Sprzedaży i Kontraktacji

tel.  12 622 95 34

tel.  12 622 92 24

 

Sekcja Statystyki

tel.  12 622 94 16 - formalności związane z odbiorem dokumentacji medycznej

e-mail: statys@zeromski-szpital.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

dr n. ekonom. Urszula Sulowska-Banaś

tel.  12 622 95 90

e-mail: usulowska@zeromski-szpital.pl
 

 

Pełnomocnik ds. Akredytacji

mgr Katarzyna Piątek
tel.  12 622 92 44

e-mail: kpiatek@zeromski-szpital.pl

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Lucyna Pławecka-Stolarska

tel.  12 622 92 47

Pełnomocnik przyjmuje osoby zainteresowane w poniedziałki, wtorki , czwartki w godz. 9.00 - 12.00 oraz w środy w godz. 12.00 - 14.00.

e-mail: lplawecka@zeromski-szpital.pl

 


Dział Epidemiologii

Kierownik
mgr Józefa Zapała

tel.  12 622 92 70

e-mail: jzapala@zeromski-szpital.pl


 

 

Dział Technicznytel.  12 622 92 14

e-mail: mdziegiel@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Sekcja Elektryczna, Aparatury Medycznej i Sprzętutel.  12 622 94 69

 

 

 

 

Sekcja Utrzymania Ruchu

Sekcja Ogólno Budowlana

Kierownik
Zbigniew Jastrząb

tel.  12 622 94 80

e-mail: zjastrzab@zeromski-szpital.pl

 

 


Sekcja Zaopatrzeniowo-Gospodarcza

Kierownik
Andrzej Kostecki

tel.  12 622 94 22

e-mail: akostecki@zeromski-szpital.pl

 

  

CMS by Quick.Cms