Ladowanie zdjec

Administracja Szpitala

1970-01-01 01:00

 

Kancelaria i Sekretariat

kancelaria@zeromski-szpital.pl

 

tel. 12 644 08 65

tel.12 622 93 42

fax. 12 622 96 00

fax. 12 644 47 56

 

 

 

Sekcja Zamówień Publicznych

12 622 94 87

Kierownik

mgr Iwona Wolnicka

tel.  12 622 94 13

e-mail: iwolnicka@zeromski-szpital.pl


 

 

 

Sekcja Informatyczna

Kierownik
inż. Tomasz Kaczmarczyk

e-mail: zeromski@bci.pl
tel.  12 622 95 65
 

 

 

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu
Mec. Paweł Rataj

tel.  12 622 92 82
e-mail: radcy@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Dział Kadr, Płac i Organizacji

 

Kierownik
mgr Barbara Kluczewska

tel.  12 622 95 46

e-mail: bkluczewska@zeromski-szpital.pl

 

 

Sekcja Kadr

tel.  12 622 93 48

tel.  12 622 92 66

e-mail: kadry@zeromski-szpital.pl

 

Sekcja Płac

tel.  12 622 94 33

e- mail: place@zeromski-szpital.pl

 

Sekcja ds organizacji

tel. 12 622 95 14

e-mail:dop@zeromski-szpital.pl

 

Dział Controllingu

 

Kierownik
mgr Aneta Dulewska

tel.  12 622 92 39

e-mail: adulewska@zeromski-szpital.pl

 

Główny Księgowy

Jaromir Grącki

tel.  12 622 93 83

e-mail:  jgracki@zeromski-szpital.pl

Zastępca Głównego Księgowego

Halina Renata Kutka

tel. 12 622 94 99

 

Dział Księgowości Finansowej

tel.  12 622 94 99

tel.  12 622 95 52

e-mail: ksiegowosc@zeromski-szpital.pl

 

Dział Księgowości Materiałowej i Inwentaryzacyjnej

tel.  12 622 95 44

 

 

Dział ds. Promocji i Sprzedaży

Anna Górska

tel. 12 622 92 47

e-mail: agorska@zeromski-szpital.pl

Karolina Niedzielska

tel.  12 622 95 28

e-mail: kniedzielska@zeromski-szpital.pl

 

Dział Rozliczeń, Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Kierownik
mgr Monika Gajerska

e-mail: mgajerska@zeromski-szpital.pl


tel.  12 622 93 08
 

Sekcja Dokumentacji Medycznej

tel.  12 622 94 16 - formalności związane z odbiorem dokumentacji medycznej

e-mail: statys@zeromski-szpital.pl

 

 

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

dr n. ekonom. Urszula Sulowska-Banaś

tel.  12 622 95 90

e-mail: usulowska@zeromski-szpital.pl
 

 

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Lucyna Pławecka-Stolarska

tel.  12 622 92 47

Pełnomocnik przyjmuje osoby zainteresowane w poniedziałki, wtorki , czwartki w godz. 9.00 - 12.00 oraz w środy w godz. 12.00 - 14.00.

e-mail: lplawecka@zeromski-szpital.pl

 


Dział Epidemiologii

Kierownik
mgr Józefa Zapała

tel.  12 622 92 70

e-mail: jzapala@zeromski-szpital.pl


 

 

Dział Techniczny

Zastępca dyrektora ds. technicznych

mgr inż. Maria Dzięgiel

tel.  12 622 92 14

e-mail: mdziegiel@zeromski-szpital.pl

 

 

 

Sekcja Elektrycznatel.  12 622 94 69

 

 

 

 

Sekcja Ogólno - Budowlana i  Utrzymania Ruchu

 

Kierownik
Zbigniew Jastrząb

tel.  12 622 94 80

e-mail: zjastrzab@zeromski-szpital.pl

 

Dział Logistyki

Kierownik

Artur Matoga

tel. 12 622 93 94

e-mail: amatoga@zeromski-szpital.pl


Sekcja Zaopatrzeniowo-Gospodarcza

Kierownik
Andrzej Kostecki

tel.  12 622 94 22

e-mail: akostecki@zeromski-szpital.pl

 

Sekcja Aparatury Medycznej i Sprzętu Medycznego

tel.  12 622 94 69

  

CMS by Quick.Cms