Ladowanie zdjec

Apteka szpitalna

2016-09-06 23:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

apteka@zeromski-szpital.pl

Kierownik:
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

 

 

tel.fax12 622 93 29

e-mailpjozwiakowski@zeromski-szpital.pl

Księgowość

tel. 12 622 94 05

Dział leków gotowych

tel. 12 622 92 23

Dział leków recepturowych i aptecznych

tel. 12 622 93 23

Dział programów lekowych i wyrobów medycznych

tel. 12 622 93 27

Dział płynów infuzyjnych, żywienia oraz antyseptyków

tel. 12 622 93 36

 


Apteka szpitalna jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne pacjentom hospitalizowanym. Rolą Apteki jest dążenie do zapewnienia pacjentom bezpiecznej farmakoterapii. Usługi farmaceutyczne świadczone przez Aptekę Szpitalną to:

 • Sporządzanie leków recepturowych oraz aptecznych.
 • Organizowanie zaopatrzenia Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
 •  Prowadzenie ewidencji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych przy wykorzystaniu systemów elektronicznych
 • Udział w racjonalizacji terapii
 •  Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 •  Monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (wstrzymywanie i/lub wycofywanie leków z obrotu; zgłaszanie działań niepożądanych  lub podejrzeń dotyczących jakości leków)
 • Prowadzenie ewidencji próbek lekarskich oraz pozyskiwanych leków z darów
 •  Udział w prowadzonych w Szpitalu badaniach klinicznych.

 

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego oraz innych komitetów działających w Szpitalu, rozpatrujących zagadnienia związane z farmakoterapią pacjentów hospitalizowanych.

Personel:

 

 •  mgr farm. Anna Folta
 •  mgr farm. Michał Steczko
 •  mgr farm.  Agnieszka Wencel
 • mgr Marta Majewska, technik farmacji
 • Grażyna Misztal
 • Ewa Grzybowska st. technik farmacji
 • Urszula Miłek, st. technik farmacji
 •  Ewa Skoczek, st. technik farmacji
 • Grażyna Stawiarska st. technik farmacji
 • Katarzyna Luty, pomoc apteczna
 • Urszula Kaźmirek, pomoc apteczna

 

 

 

  

CMS by Quick.Cms