Ladowanie zdjec

Apteka szpitalna

2016-09-06 23:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

apteka@zeromski-szpital.pl

Kierownik:
mgr Beata Horoszko

Specjalista farmacji aptecznej, klinicznej i szpitalnej

 

tel.fax12 622 93 29

e-mail:  bhoroszko@zeromski-szpital.pl

 

Księgowość

tel. 12 622 94 05

Dział leków gotowych

tel. 12 622 92 23

Dział leków recepturowych i aptecznych

tel. 12 622 93 23

Dział programów lekowych i wyrobów medycznych

tel. 12 622 93 27

Dział płynów infuzyjnych, żywienia oraz antyseptyków

tel. 12 622 93 36

 


Apteka szpitalna jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne pacjentom hospitalizowanym. Rolą Apteki jest dążenie do zapewnienia pacjentom bezpiecznej farmakoterapii. Usługi farmaceutyczne świadczone przez Aptekę Szpitalną to:

 • Sporządzanie leków recepturowych oraz aptecznych.
 • Organizowanie zaopatrzenia Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
 •  Prowadzenie ewidencji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych przy wykorzystaniu systemów elektronicznych
 • Udział w racjonalizacji terapii
 •  Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 •  Monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (wstrzymywanie i/lub wycofywanie leków z obrotu; zgłaszanie działań niepożądanych  lub podejrzeń dotyczących jakości leków)
 • Prowadzenie ewidencji próbek lekarskich oraz pozyskiwanych leków z darów
 •  Udział w prowadzonych w Szpitalu badaniach klinicznych.

 

Kierownik Apteki uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego oraz innych komitetów działających w Szpitalu, rozpatrujących zagadnienia związane z farmakoterapią pacjentów hospitalizowanych.

Personel:

 

 •     mgr farm. Beata  Horoszko  specjalista farmacji aptecznej,klinicznej i  szpitalnej- Kierownik Apteki Szpitalnej
 •     mgr farm. Anna Folta- zastępca Kierownika Apteki-specjalizacja I st. z farmacji aptecznej
 •     mgr farm. Elżbieta Blaschke-specjalizacja I  st. z farmacji aptecznej
 •     mgr farm. Elżbieta Leśnik -specjalizacja I  st. z farmacji aptecznej;
 •     st. księgowa -   Grażyna Misztal; st. technik farmacji-Ewa Grzybowska
 •     st. technik farmacji-Urszula Miłek
 •     st. technik farmacji-Ewa Skoczek
 •     st. technik farmacji-Grażyna Stawiarska
 •     pomoc apteczna- Katarzyna Luty
 •     pomoc apteczna- Zofia Karbowniczek

 

 

 

  

CMS by Quick.Cms