Ladowanie zdjec

Apteka szpitalna

2016-09-06 23:42

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, Good Manufacturing Practice (GMP), Standardy Jakościowe Żywienia Pozajelitowego, Farmakopei XI oraz wewnętrzne procedury opracowane w Aptece.

W Aptece Szpitalnej znajduję się Sekcja Leków Gotowych, która zaopatruje w produkty lecznicze 18 Oddziałów Szpitalnych, Poradnie Specjalistyczne oraz Pracownie. Dodatkowo znajduje sie równiez Sekcja Leków Recepturowych wraz z Boksem Aseptycznym, Pracownia Żywienia Pozajelitowego, Sekcja Programów Terapeutycznych, oraz Sekcja Wyrobów Medycznych. Apteka Szpitalna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:35.

Rolą Apteki Szpitalnej jest nie tylko dystrybucja leków na Oddziały Szpitalne i zapewnienie pacjentom produktów leczniczych o najwyższej jakości, ale również prowadzenie gospodarki lekiem w szerokim tego słowa znaczeniu. Zespół Apteki Szpitalnej bierze czynny udział w usprawnieniu, zoptymalizowania gospodarki lekiem oraz racjonalizacji farmakoterapii. Kierownik Apteki Szpitalnej wraz z pracownikami bierze czynny udział w działalności Komitetów Szpitala m.in. Zespół ds. Farmakoterapii i Antybitykoterapii, Zespół ds. Żywienia, Komitet ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych,  Zespoł ds. Akredytacji, Zespoł ds. Odleżyn oraz biorą aktywny udział w Badaniach Klinicznych.

W Aptece Szpitalnej prowadzone są również praktyki wakacyjne dla studentów farmacji oraz praktywki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji.

Pracownicy Apteki Szpitalnej są członkami m.in. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego PTFarm, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Żywienia Klinicznego i Metabolicznego. Biorą udział w krajowych i zagranincznych konferencjach, zjazdach, stale podnosząc swoje kwalifikazcje zawodowe.


Zespół:

 

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej

mgr farm. Michał Steczko

mgr farm. Justyna Baćko

mgr farm. Agnieszka Wencel

tech. farm. Magdalena Banachowicz

tech. farm. Ewa Grzybowska

tech. farm. Ewa Kostecka – Skowronek

tech. farm. Marta Majewska

tech. farm. Ewa Skoczek

st. księgowa Grażyna Misztal

Urszula Kaźmirek – pomoc apteczna

Katarzyna Luty – pomoc apteczna


Kontakt:

 

apteka@zeromski-szpital.pl

pjozwiakowski@zeromski-szpital.pl

tel.fax12 622 93 29

Księgowość

tel. 12 622 94 05

Dział leków gotowych

tel. 12 622 92 23

Dział leków recepturowych i aptecznych

tel. 12 622 93 23

Dział programów lekowych i wyrobów medycznych

tel. 12 622 93 27

Dział płynów infuzyjnych, żywienia oraz antyseptyków

tel. 12 622 93 36

 

 

  

CMS by Quick.Cms