Ladowanie zdjec

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

1970-01-01 01:00

e-mail: sterylizatornia@zeromski-szpital.pl
 

Kierownik
mgr Andrzej Pilch
tel. 12 622 92 20W grudniu 2003 r. Centralna Sterylizatornia zastała zmodernizowana  i wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Zrealizowany projekt uzyskał nominację do tytułu ,,Modernizacja Roku 2003”. Centralna Sterylizatornia pracuje w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i funkcjonuje w systemie całodobowym na rzecz jednostek Szpitala, a ponadto świadczy usługi komercyjne dla podmiotów zewnętrznych tj. między innymi prywatnych gabinetów lekarskich, stomatologicznych i kosmetycznych. Przeprowadza się sterylizację parą wodną w nadciśnieniu o temperaturze 121o C i 134o C oraz tlenkiem etylenu w temperaturze 55oC sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych. Nadzór nad przeprowadzeniem kompleksowej dekontaminacji sprawuje wysoko wykwalif.ikowany personel. Szczegółowa kontrola i stałe monitorowanie parametrów krytycznych są gwarancją świadczenia  usług na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
  

CMS by Quick.Cms