Ladowanie zdjec

Dotyczy artykułu Pani Agnieszki Maj pt.„Żeromski tonie w długach” zamieszczonego w Dzienniku Polskim w dniu 18.02.2013 r.

2013-02-19 09:09

                                               Szanowny Pan

                                               Redaktor Naczelny

                                               Dziennika Polskiego

                                               Marek Kęskrawiec

                                               Al. Pokoju 3

                                               31-548 Kraków

                                     

 

 

Dotyczy artykułu Pani Agnieszki Maj

pt.„Żeromski tonie w długach”

 zamieszczonego w Dzienniku Polskim

w dniu 18.02.2013 r.

 

 

 

         W związku z artykułem „Żeromski tonie w długach” stwierdzam, iż treść artykułu, zawiera nieprawdziwe dane, wzbudzając niepokój pracowników Szpitala, jak również wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, zdezorientowanych, co do dalszej możliwości kontynuacji leczenia w poszczególnych oddziałach i poradniach.

            Należy zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja finansowa szpitala w 2012 roku nie pogorszyła się, lecz poprawiła. W porównaniu do 2011 roku przewidywany wynik finansowy za 2012 rok jest o około 3 mln zł lepszy. Żeromski nie tonie w długach, lecz wręcz przeciwnie  - systematycznie zmniejsza zadłużenie.

Poprawa wyniku finansowego w 2012 roku była możliwa dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym dyrekcji Szpitala, szczególnie w obszarach najbardziej kosztochłonnych, oraz przy dużym wysiłku i współpracy personelu zakładu.

Komentarz Pani Redaktor, iż „Żeromski tonie w długach” mija się z prawdą i powoduje rozgoryczenie wśród pracowników.

            W cytowanym wyżej artykule, zaniżona jest prawie dwukrotnie liczba osób korzystających z usług medycznych Szpitala  - w skali roku wynosi około 128 tys.

            Nieprawdziwa jest również informacja podana przez Pana Mirosława Gilarskiego
o wysokości kontraktu lekarskiego, która w rzeczywistości jest znacząco niższa. Liczba personelu dostosowana jest do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. Odpowiedź na interpelację radnego została już przekazana do Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

Media pełnią istotną rolę społeczną – mają prawo i obowiązek oceniać instytucje publiczne powołane, by służyć społeczeństwu. Mają także prawny i moralny obowiązek czynić to rzetelnie. Wolność prasy oznacza także wolność od skłonności do wybiórczego traktowania faktów, jak ma to miejsce w artykule. Kreowanie u pacjentów poczucia lęku, szczególnie tych, którzy oczekują na leczenie, budzi etyczne wątpliwości i pytanie o granicę dziennikarskiej swobody.

            Reasumując, wskazane byłoby, aby napisanie artykułu poprzedzać uzyskaniem od dyrekcji wiarygodnych, rzetelnych informacji i zamieszczenie sprostowania do artykułu, który już się ukazał.

                                                                      

                                                                                                       Z poważaniem

 

                                                                                                       Andrzej Ślęzak

                                                                                                       Dyrektor Naczelny Szpitala

                                                                                                       Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ

 

Otrzymują:

1 x Adresat

do widomości:

1 x Pan Paweł Stańczyk - Sekretarz Rady Miasta Krakowa

1 x  Pan Michał Marszałek - Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK

1 x aa

              

                                                                                                      

CMS by Quick.Cms