Ladowanie zdjec

Na czym polega Triage

2018-03-07 13:27

CZERWONY – POMOC NATYCHMIASTOWA

Pacjent przyjmowany POZA KOLEJNOŚCIĄ

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych czyli w bezpośrednim stanie zagrożenia życia w tym pacjenci z urazem wielonarządowym, udarem w okresie czasowym do trombolizy, zawałem mięśnia sercowego, we wstrząsie.

POMARAŃCZOWY – POMOC BARDZO PILNA

czas oczekiwania do 10 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, Pacjenci niestabilni hemodynamicznie i z towarzyszącymi objawami wegetatywnymi. Pacjenci
z krwotokami zagrażającymi życiu, które nasilają się pomimo zastosowania opatrunku uciskowego. Pacjenci urazowi z zaburzeniami czucia i krążenia obwodowego, z widoczną deformacją kończyn.

ŻÓŁTY – POMOC PILNA

czas oczekiwania do 60 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej oraz stosowania farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie.

ZIELONY – POMOC ODROCZONA

czas oczekiwania do 4 godzin

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie.

NIEBIESKI – WYCZEKUJĄCY

czas oczekiwania do 12 godzin

Kolorem tym oznakowani są Pacjenci w dobrym stanie ogólnym z dolegliwościami
trwającymi ponad 24h, którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia.

  

CMS by Quick.Cms