Ladowanie zdjec

Nocna i świąteczna opieka

2017-10-02 08:52

Od 1 października 2017 roku Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie realizuje NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ.

Świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy od 8:00 do 8:00.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia dyżurujący lekarze (pediatra i internista) udzielają porad dzieciom oraz dorosłym.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
  • Nocna i świąteczna opieka  to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Pomoc świadczona jest codziennie, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Pacjent, który z powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie może osobiście zgłosić się do przychodni ma prawo poprosić o wizytę domową. 

CMS by Quick.Cms