Ladowanie zdjec

Nowa inicjatywa: porozumienie z Policją

2015-08-07 11:05

Mniej biurokracji, więcej współpracy. Szpital stawia na konstruktywne i efektywne relacje z policją. Dr med Zbigniew J. Król, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie podpisał porozumienie z inspektorem Januszem Barcikiem, Komendantem Miejskim Policji w Krakowie.

Zacieśnienie współpracy ułatwi i przede wszystkim znacznie przyspieszy proces przekazywania informacji pomiędzy jednostkami. Szybka i sprawna wymiana informacjami jest szczególnie ważna i potrzebna w sytuacji, gdy w mieście dochodzi do wypadku drogowego bądź kolizji. W efekcie lepsza komunikacja pomiędzy Szpitalem a Policją będzie służyła poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście.


 

 

   

CMS by Quick.Cms