Ladowanie zdjec

Nowy sprzęt na SORze za unijne pieniądze

2018-03-05 14:05

Kraków 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego rozpoczyna realizację projektu unijnego pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”. To już drugi projekt unijny dot. SOR-u w roku 2017!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach  działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  883 811,22zł , a dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 751 239,53 zł.

Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne finansowane będą ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informacje o projekcie :

W ramach realizacji Projektu realizowane będą następujące działania :

  1. Zakup niezbędnej aparatury medycznej wykorzystywanej na SOR;
  2. Zakup niezbędnego sprzętu IT.

  

CMS by Quick.Cms