Ladowanie zdjec

O nas

2017-01-10 14:34

W 1968 r. z istniejącego Oddziału Chorób Wewnętrznych został wydzielony  II Oddział Chorób Wewnętrznych. Od 2010 r. funkcjonuje jako II Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej.


Oddział dysponuje 62 łóżkami, w tym 10 na Odcinku Intensywnej Terapii Kardiologicznej. W Oddziale funkcjonuje Pracownia EKG, w której wykonywane są testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, holterowskie zapisy EKG   i holterowskie pomiary ciśnienia tętniczego.

Pacjenci mają możliwość rehabilitacji ruchowej i psychologicznej.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie chorób wewnętrznych.

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ponad 3200 pacjentów, głównie
ze schorzeniami kardiologicznymi, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Prowadzimy terapię i diagnostykę pacjentów z niewydolnością układu krążenia. Leczone są również schorzenia z zakresu wszystkich innych podspecjalności internistycznych. Oddział współpracuje z ośrodkami akademickimi tj. Klinikami Collegium Medium UJ, co pozwala na wdrożenie nowoczesnego i kompleksowego procesu terapeutycznego. Wysoko wykwalif.ikowany zespół lekarsko-pielęgniarski Oddziału zapewnia pacjentom całodobową, profesjonalną i życzliwą opiekę. Mogą liczyć również na opiekę psychologa klinicznego.

 

 


 

CMS by Quick.Cms