Ladowanie zdjec

O nas

2017-01-17 15:10

Uruchomiony po remoncie i modernizacji w lutym 2007 r. Dział Diagnostyki Obrazowej i został wyposażony w najnowszej generacji aparaturę diagnostyczną: tomograf komputerowy GE Lightspeed 8 rzędowy pozwalający na wykonywanie szerokiego spektrum badań, z wyjątkiem badań kardiologicznych, aparat rentgenowski Philips DuoDiagnost Telekomando służący do badań kontrastowych, aparat rentgenowski Sinusa Nova do badań przesiewowych oraz diagnostyki pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aparat ultrasonograficzny GE Logiq 7 z opcjami do badań wolumetrycznych i endokawitarnych, aparat echokardiograficzny Vivid 3, zestaw endoskopowy Pentax HiLINE oraz skanery CR Fuji Capsula i CR 4000. Dział posiada kontrakt z MOW NFZ na wykonywanie badań endoskopowych i tomografii komputerowej. Corocznie wykonuje się ok. 8600 badań USG, ok. 7500 badań tomografii komputerowej, ok. 5000 badań RTG i ok. 3600 badań endoskopowych.

Rejestracja Pacjentów:

Rejestrujemy Pacjentów osobiście, za pośrednictwem osób trzecich oraz telefonicznie. W przypadku rejestracji telefonicznej zwracamy się z prośbą o zgłoszenie w najbliższe dni do rejestracji osobiście. Wówczas Pacjenci ze strony personelu medycznego uzyskują dokładne wytyczne jak powinni przygotować się do badania.  Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że często badanie w Pracowni Diagnostyki Medycznej jest odwoływane w ostatniej chwili ze względu na złe przygotowanie się Pacjenta

Pacjent powinien dostarczyć do Szpitala skierowanie w celu potwierdzenia jakie powinien mieć wykonane badanie w pracowni TK.

 

 


 

CMS by Quick.Cms