Ladowanie zdjec

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

1970-01-01 01:00

e-mail: 3wew@zeromski-szpital.pl
Fax 12 622 95 95

Lekarz Kierujący

Lek. med. Lech Kucharski
Specjalista Chorób Wewnętrznych
Sekretariat tel. 12 622 94 36
Fax 12 622 95 95

Pielęgniarka Oddziałowa
                                                                                         
mgr Agata Fitrzyk
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego
tel. 12 622 94 12

Dyżurka lekarska
tel. 12 622 93 95/622 93 91

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 622 92 69

 

 

Oddział dysponuje 39 łóżkami oraz nowoczesną czterołóżkową Salą Intensywnego Nadzoru Internistycznego wyposażoną w nowoczesną aparaturę do permanentnego monitorowania funkcji życiowych. Wysokie kwalif.ikacje zespołu lekarskiego, również w dziedzinie geriatrii pozwalają na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy, jak też na  leczenie pacjentów w podeszłym wieku, dla których największym problemem jest zespół objawów związanych ze starością. W razie potrzeby, pacjenci mają zapewnienie wsparcie psychologa.  W oparciu o nowoczesną bazę diagnostyczno-laboratoryjną Szpitala Oddział prowadzi leczenie różnorodnych schorzeń. Stosując nowoczesne procedury i standardy diagnostyczno-lecznicze z poszanowaniem praw pacjenta. Stale prowadzona analiza zakażeń szpitalnych i stosowanej antybiotykoterapii gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo, a systematyczna modernizacja Oddziału zapewnia hospitalizowanym poczucie bezpieczeństwa i komfortu pobytu. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie chorób wewnętrznych. W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 2700 pacjentów.
  

CMS by Quick.Cms