Ladowanie zdjec

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM

1970-01-01 01:00

e-mail: neurol@zeromski-szpital.pl

Lekarz kierujący

dr n. med.  Renata Czekaj
Specjalista Neurolog
Sekretariat te. 12 622 95 48

Pielęgniarka Oddziałowa

 mgr Agnieszka Palmowska
Specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
tel. 12 622 94 50
 

Izba przyjęć

tel. 12 622 95 81

Dyżurka lekarska

tel. 12 622 92 50

Dyżurka pielęgniarek

tel. 12 622 93 81

Oddział dysponuje 25 łóżkami, z których 16 przeznaczonych jest dla chorych    z udarami mózgu. Wydzielona jest  czterołóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru  dla pacjentów po udarach mózgu, która wyposażona jest  w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną pozwalającą na stały monitoring funkcji życiowych oraz spełnia wymogi prowadzenia kompleksowej terapii. Hospitalizowani pacjenci objęci są pełną opieką rehabilitacyjną i logopedyczną, a w razie potrzeby wsparciem psychologa, neuropsychologa i masażysty. Chorzy mają zapewnioną  całodobową, nowoczesną diagnostykę laboratoryjną    i obrazową. Oddział posiada salę gimnastyczną dla pacjentów wyposażoną w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Oprócz leczenia udarów mózgu Oddział specjalizuje się w leczeniu stwardnienia rozsianego realizując w tym zakresie program lekowy, jak też posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży w zakresie neurologii.          W Oddziale odbywają praktyki studenci wydziałów rehabilitacji krakowskich wyższych uczelni.
  

CMS by Quick.Cms