Ladowanie zdjec

Odznaczenia i nagrody

1970-01-01 01:00

Przyznane certyf.ikaty i wyróżnienia:

 • 2001 r. - certyf.ikat ,,Motylkowe Szpitale dla Dzieci” – Fundacji Porozumienie bez Barier,
 • 2002 r. - certyf.ikat ,,Sieć Szpitali Promujących Zdrowie”,
 • 2003 r. - pierwszy w Krakowie certyf.ikat ,,Szpital Przyjazny Dziecku” WHO /UNICEF,
 • 2004 r. – nominacja Centralnej Sterylizatornii do tytułu „Modernizacja Roku 2004”,
 • 2006 r. – zwycięstwo Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego, pierwszego w Krakowie działającego w systemie ,,rooming in”, w ogólnopolskiej akcji, ,,Rodzić po ludzku”. Na forum ogólnopolskim dwóm położnym przyznano tytuł ,,Anioła” akcji.
 • 2007 r. - certyf.ikat uzyskany w związku z udziałem Szpitala w realizacji programu naukowo - badawczego ,,MARQuIS”,
 • 2007 r. - certyf.ikat ISO 9001 : 2000 w zakresie lecznictwa i opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji,
 • 2008 r. - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie i I w Małopolsce ,,Perły Medycyny 2008”,
 • 2008 r. - status ,,DOBRY SZPITAL” uzyskany w Narodowym Rankingu Szpitali organizowanym przez dziennik SUPER EKSPRES,
 • 2009 r. - drugi w Małopolsce certyf.ikat ,,Szpital bez bólu” przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu,
 • 2010 r. - certyf.ikat ISO 9001 : 2008 w zakresie lecznictwa i opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji,
 • 2010 r. - I miejsce w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie ,,Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia 2009” w kategorii ,,Działalność na rzecz Pacjenta” (jedyny w Małopolsce Szpital nagrodzony najwyższym wyróżnieniem o charakterze ogólnopolskim),
 • 2010 r. - certyf.ikat ISO 9001:2008 w zakresie lecznictwa szpitalnego i opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz sterylizacji,
 • 2012 r. - certyf.ikat potwierdzający wprowadzenie programu edukacyjnego oraz procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 • 2012 r. – poświęcenie przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pierwszego w Małopolsce i trzeciego w kraju przyszpitalnego ,,Okna Życia”,
 • 2012 r. – uzyskanie certyf.ikatu ,,Szpital bez bólu” (Szpital im. S. Żeromskiego pierwszy w Krakowie i Małopolsce uzyskał recertyf.ikację),
 • 2012 r. - uzyskanie statusu ,,Wybrane Centrum Medyczne EURO 2012”.
 • 2013 r. - Certyfikat ,,SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM".
 • 2014 r. - Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości (nr2014/60 

CMS by Quick.Cms