Ladowanie zdjec

Pielęgniarka społeczna

2016-04-05 12:19
Ewa Kotara
Zdzisława Matiaszek
nr tel. 12 622 92 19
Harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku godz. 8 -14
Gabinet pielęgniarki społecznej mieści się w budynku "A", p.21.

ZAKRES ZADAŃ:

  • pełne wsparcie i kompleksowa pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL)
  • wstępne przygotowanie dokumentacji w celu umieszczenia Pacjenta w Domu Pomocy Społecznej. Dalsza procedura jest wykonywana przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • wystawianie wniosków na opiekę hospicyjną
  • poradnictwo w zakresie uzyskania usług opiekuńczych w domu
  • wystawianie wniosków dot. uzyskania stopnia niepełnosprawności. Wnioski są wypełniane jedynie dla Pacjentów hospitalizowanych, których sytuacja zdrowotno-socjalna tego wymaga
  • wystawianie wniosków na opiekę pielęgniarską długoterminową
  • przeprowadzenie wstępnego wywiadu środowiskowego w celu uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Ta forma wsparcia jest skierowana wyłącznie do Pacjentów Szpitala, osób bezdomnych
  • kompleksowa praca socjalna dostosowana do potrzeb Pacjenta

TO NALEŻY  WIEDZIEĆ:

Na umieszczenie w placówce opiekuńczej Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę potwierdzoną swoim podpisem. Jeśli ze względu na stan zdrowia Pacjent nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję o umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje sąd rodzinny.

W przypadku ubezwłasnowolnionego Pacjenta decyzję o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym podejmuje opiekun prawny, potrzebna jest również zgoda sądu rodzinnego.

Proszę pamiętać, że Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, dlatego niedopuszczalne są pobyty Pacjentów spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na miejsce w zakładzie opiekuńczym może trwać wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce zobowiązana jest zapewnić rodzina.

 

    

CMS by Quick.Cms