Ladowanie zdjec

Pilotażowe badania w szkołach

2017-11-26 21:47

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa realizuje projekt pilotażowy pt. „ Badanie tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci klas III szkół podstawowych w Krakowie”. Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. O programie:

 Celem proponowanego badania jest określenie związku między stężeniem tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego i dzieci z grupy kontrolnej w zależności od zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (smogu) w Krakowie.

Badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu u dzieci jest to prosty i szybki sposób na monitoring astmy:

• bezbolesne badanie,

• przyjazne dzieciom i dorosłym,

• natychmiastowe uzyskanie wyników,

• analiza przebiegu choroby i skuteczności leczenia

Badanie(bezpłatne zarówno dla dzieci, jak i szkół) będzie przeprowadzone 2-krotnie :

w okresie jesień/zima 2017(październik/listopad-grudzień) – gdy zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (smog) jest największe

oraz wiosna/lato 2018(maj-czerwiec) – gdy zanieczyszczenie jest mniejsze.

Badanie dzieci zostanie przeprowadzone w szkołach, po wyrażeniu zgody przez rodziców, według wcześniej ustalonego grafiku.

Badanie przeprowadzać będą lekarze Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Dzieci z nieprawidłowymi wynikami badania otrzymają zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki i obserwacji.

Wyniki badania zostaną opracowane i podane do wiadomości.

Stężenie NO (tlenku azotu) w płucach jest wyznacznikiem stanu zapalnego w astmie i pośrednio określa na zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne. Do czasu wprowadzenia tego badania stan zapalny w oskrzelach był określany zwykle metodami inwazyjnymi, czyli, np. na podstawie biopsji oskrzeli lub płukania w czasie bronchoskopii bądź też oceny cytologicznej plwociny indukowanej.

Badanie jest proste, bezbolesne, nieinwazyjne i trwa ok.6 minut.

Badanie polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym.

 Brak możliwości powikłań – może być wykonane wielokrotnie u każdego dziecka. Co więcej — jest ono

zalecane przez medyczne towarzystwa naukowe, zajmujące się diagnostyką alergii i astmy, do wykonywania w rutynowej praktyce medyczne

 Grupą kontrolną Programu są dzieci klas III, gdyż w tym wieku jest możliwość kontaktu z małym pacjentem.

Badania odbywają się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej UMK „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa”. Dlatego przed badaniem jeden z pediatrów w klasach przeprowadzi krótką pogadankę o smogu.
O nas napisali:
 
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/badaja-jak-na-uczniow-wplywa-krakowskie-powietrze,12725034/
 
http://krakow.pl/aktualnosci/215605,29,komunikat,pilotazowe_badania_pulmonologiczne_w_szkolach_podstawowych.html
 
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Krakow-pilotazowe-badania-pulmonologiczne-w-szkolach-podstawowych,178983,8.html
 
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/jaki-wplyw-ma-krakowski-smog-na-zdrowie-dzieci-sprawdzaja-to-lekarze-ze-szpitala-zeromskiego/ 

CMS by Quick.Cms