Ladowanie zdjec

Referent/Specjalista ds. zamówień publicznych

2018-07-02 11:43

Referent/Specjalista ds. zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, 

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w specjalizacji stanowiska po stronie zamawiającego,

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych,

 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,

 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),

 • samodzielność, dyspozycyjność, sumienność i odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych,

 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Główne obowiązki:

 • zapewnienie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych do ustawy oraz przepisów wewnętrznych,

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w tym sporządzanie dokumentacji z zakresu powadzonych postępowań, przygotowanie projektu umowy,  przygotowanie projektu ogłoszenia i jego publikacja, kontrola poprawności innych dokumentów, organizacja i udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza, udział w procedurach związanych z rozpatrywaniem odwołań, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji postępowań,

 • sporządzanie planów udzielania zamówień publicznych i opracowywanie sprawozdań z ich realizacji,

 • prowadzenie rejestrów postępowań i umów.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymiar etatu: 1,00 (pełen), termin zatrudnienia: od 8.07.2018 r, rodzaj umowy: na czas nieokreślony, poprzedzona umową na okres próbny.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt - nr tel. 12 622 94 13, 12 622  94 93 lub 12 622 92 44;

 e- mail: iwolnicka@zeromski-szpital.pl; kadry@zeromski-szpital.pl; bkluczewska@zeromski-szpital.pl 

CMS by Quick.Cms