Ladowanie zdjec

Rejestracja

2018-10-09 13:11

W naszym Szpitalu można zarejestrować się do poradni specjalistycznych:

 • osobiście
 • telefonicznie - 12 622 94 04 lub 539 951 434
 • drogą elektroniczną(e-mail) - rejestracja@zeromski-szpital.pl
 • za pośrednictwem osób trzecich

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty. Wiadomość zwrotna z wyznaczonym terminem wizyty zostanie wysłana w ciągu 24 godzin roboczych. Korzystając z elektronicznej rejestracji, nalezy wysłać e- mail na adres:

rejestracja@zeromski-szpital.pl

 

Pacjenci REJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać w e-mailu następujące dane:

 • nazwę poradni specjalistycznej
 • nazwisko i imię
 • pesel
 • adres zameldowania
 • telefon kontaktowy

Pacjenci REJESTROWANI KOLEJNY RAZ DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH powinni podać następujące dane:

 • nazwisko i imię
 • nazwę poradni w której się leczy
 • datę urodzenia 

CMS by Quick.Cms