Ladowanie zdjec

SPROSTOWANIE - W związku z artykułem z dnia 7.03.2013 r.

2013-03-08 09:46

Kraków, 7 marca 2013 r.

                                  

 

 

Szanowny Pan

Wojciech Harpula

Redaktor Naczelny

Polskiej Gazety Krakowskiej

Aleja Pokoju 3

31-548 Kraków

 

 

 

SPROSTOWANIE

 

W związku z artykułem  z dnia 7.03.2013 r., zamieszczonym w Polskiej Gazecie Krakowskiej pt. Coraz większe kłopoty szpitala  Żeromskiego, autorstwa Pani red. Anny Górskiej wnosimy, w oparciu o art. 31 a ustawy Prawo Prasowe, o zamieszczenie sprostowania następującej treści:

 

 

w zakresie rzekomych błędów w dokumentacji medycznej:

MOW NFZ zakwestionował wypłatę środków finansowych za wykonane przez Szpital świadczenia medyczne. Zarzut nie dotyczy błędów w dokumentacji medycznej, lecz ma wyłącznie charakter formalnoprawny.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem płatnika, dyrekcja Szpitala we wrześniu 2012 r. złożyła odwołanie. Aktualnie sprawa jest nadal rozpatrywana w NFZ w Warszawie

 

 

w zakresie liczby łóżek:

 

 Liczba łóżek w Szpitalu wynosi 596, a nie jak podano w artykule – około 580.

Ponadto autorka artykułu popełniła błąd merytoryczny dzieląc niewłaściwą liczbę łóżek przez błędnie przedstawioną liczbę etatów lekarskich, w wyniku czego uzyskała błędny wskaźnik „2,2 pacjenta”, a zatem prawidłowy wskaźnik liczby łóżek na 1 lekarza  to 4,9.

 

w zakresie zatrudnienia lekarzy i leczonych pacjentów:

 

W informacji  przekazanej do prasy przez rzecznika prasowego Szpitala w dniu 6 marca  2013 r. podano liczbę zatrudnionych lekarzy, tj. liczbę osób a nie etatów przeliczeniowych. Dane liczbowe dotyczące zatrudnienia i korelowanie ich z liczbą łóżek, jak i porównywanie z innym szpitalem prowadzi do błędnych wniosków.

 

 

Stan zatrudnienia lekarzy wg stanu na dzień 28 lutego 2013 r.

Lekarze ogółem w etatach:     122,42,

 

w tym: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 14 etatów,

            Oddział Ginekologiczno-Położniczy  2 etaty + 7 etatów w ramach spółki,

            Oddział  Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej  1 etat + 7 etatów  w ramach spółki.

 

 

w zakresie funduszu świadczeń socjalnych:

 

Dyrekcja Szpitala im. S. Żeromskiego, w drodze negocjacji, osiągnęła porozumienie ze wszystkimi związkami zawodowymi, oprócz jednego, w sprawie odstąpienia od tworzenia funduszu świadczeń socjalnych w roku 2013, a nie jak napisała Pani Redaktor: „Namawia ich do tego dyrekcja.”

 

Dyrekcja Szpitala stanowczo sprzeciwia się zamieszczaniu błędnych informacji dezinformujących opinię społeczną dotycząca działalności Szpitala.

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                         

                                                                                           Andrzej Ślęzak

                                                                            Dyrektor Szpitala Specjalistycznego      

                                                                       im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

 

                                                                                              Radca Prawny

                                                                                           mgr Paweł Rataj

 

 

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a 

CMS by Quick.Cms