Ladowanie zdjec

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie uzyskał Certyfikat Akredytacyjny

2015-02-06 14:27

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie uzyskał Certyfikat Akredytacyjny

 

 

Miło nam poinformować Państwa, że Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie uzyskał Certyfikat Akredytacyjny.

 

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Teatrze Łaźnia Nowa odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia na podstawie pozytywnej opinii Rady Akredytacyjnej. Swoją obecnością zaszczycili licznie przybyli goście, m.in: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, dyrektorzy wyższych uczelni krakowskich i małopolskich, dyrektorzy krakowskich i małopolskich podmiotów leczniczych, jednostek i firm współpracujących ze Szpitalem, pracownicy Szpitala, a także przedstawiciele mediów.

 

Certyfikat na ręce Dyrektora Szpitala Pana Zbigniewa J. Króla wręczali: Przewodniczący Rady Akredytacyjnej Pan prof. Rafał Niżankowski, Pani Anna Leśniewska z Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia oraz Pan Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. 

 

Podczas składania gratulacji prof. Rafał Niżankowski podkreślił znaczącą rolę jakości w opiece zdrowotnej, istotę i znaczenie uzyskania przez Szpital Certyfikatu Akredytacyjnego, wskazując jednocześnie, że przed pracownikami wiele wyzwań w dążeniu do utrzymania statusu jednostki akredytowanej. Przewodniczący Rady Akredytacyjnej pogratulował Dyrekcji    i pracownikom Szpitala faktu uzyskania Certyfikatu, przekazał wyrazy uznania dla podejmowanych przez Szpital działań ukierunkowanych na świadczenie opieki medycznej      w warunkach bezpiecznych dla pacjentów i pracowników oraz życzył dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów.

Kolejno, w imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk, który stwierdził, że Szpital przez wszystkie lata swojej działalności cieszył się doskonałą opinią i zaufaniem pacjentów. Profesjonalne i życzliwe podejście do osób potrzebujących opieki medycznej stało się atrybutem placówki. Podkreślając, że krakowianie mogą być dumni z tego, że Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie stał się wizytówką na medycznej mapie naszego miasta, a także całej Polski - życzył samych sukcesów  w zakresie ochrony zdrowia oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca między Szpitalem i samorządem krakowskim układała się wzorowo.

Następnie Dyrektor Zbigniew J. Król podkreślił ogromne zaangażowanie i wysiłek pracowników, którzy swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem codziennie budują lepszą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Podziękował również przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej za wsparcie w ciągłej modernizacji i rozwoju Szpitala.

Dyrekcja Szpitala złożyła serdeczne gratulacje wszystkim pracownikom zaangażowanym w pracę nad wdrożeniem standardów akredytacyjnych, przekazując m. in.: okolicznościowe upominki i kopie Certyfikatu Akredytacyjnego wszystkim Lekarzom Kierującym Oddziałami i Pielęgniarkom Oddziałowym oraz Kierownikom medycznych i administracyjnych komórek organizacyjnych. Dyrektor złożył pracownikom Szpitala wyrazy najgłębszego uznania za aktywne uczestnictwo w procesie wizytacji i doskonałe przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego podkreślając, że sukces Szpitala jakim jest spełnienie standardów, i  w efekcie otrzymanie Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego przez Ministra Zdrowia, bez tego zaangażowania byłby niemożliwy. Wraz z podziękowaniami za dotychczasowy udział     w pracach Dyrektor zwrócił się z prośbą o dalszy udział w procesie budowania systemu zapewniającego stałą poprawę jakości opieki w Szpitalu. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszego Szpitala.

Akredytacja jest systemem zewnętrznej oceny jakości stworzonym dla potrzeb ochrony zdrowia. Dotyczy podmiotów prowadzących działalność leczniczą dobrowolnie poddających się ocenie według określonych standardów.

Wizyta akredytacyjna została przeprowadzona w dniach 1 – 3 października 2014 r. Zespół Wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonał oceny poziomu spełnienia przez Szpital wymagań zawartych w standardach akredytacyjnych. Szpital oceniano jako funkcjonalną całość. Przeglądowi podlegało pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego możliwe było poprzez sukcesywne wdrażanie wymogów określonych standardami akredytacyjnymi.  

Certyfikat  nadany przez Ministra Zdrowia świadczy o wysokim poziomie świadczonych usług medycznych, dobrej opiece nad pacjentem, zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i respektowaniu praw pacjenta oraz dużym zaangażowaniu wszystkich pracowników Szpitala w usprawnianiu procesów w jednostce.

 

 

Certyfikat akredytacyjny dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Nr 2014/60 ważny jest przez okres trzech lat od dnia 4 grudnia 2014 roku.

 

Fotorelacja z uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego

 

Gratulacje 

CMS by Quick.Cms