Ladowanie zdjec

Zasady odwiedzin

2015-07-21 14:30

Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od specyfiki Oddziału, w którym przebywa Pacjent. Informacja o godzinach odwiedzin jest dostępna przed wejściem do każdego z Oddziałów.

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych chorych , odwiedziny mogą być ograniczone przez lekarza kierującego oddziałem. Decyzja ma być wydana w formie pisemnej i podaniem uzasadnienia i przewidywalnego terminu trwania ograniczenia.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.

Podczas wizyt lekarskich konsultacji i wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.

Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy i spokoju.

Jednego pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby, w tym dzieci powyżej 7 roku życia.

Odwiedzających obowiązuje zakaz:

  • wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych
  • dostarczania produktów żywnościowych, które są zabronione przez lekarza
  • odwiedzin w stanie nietrzeźwym
  • wprowadzenia zwierząt do budynku
  • przynoszenia rzeczy zbędnych do Szpitala
  • siadania na łóżkach szpitalnych. 

CMS by Quick.Cms