Ladowanie zdjec

"Praktycy Praktykom:edycja pielęgniarsko-położnicza"

2018-02-16 11:42

Organizujemy pierwszą w Krakowie konferencję zaadresowaną do Pielęgniarek i Położnych. Tematy przygotowane przez nasz fachowy personel pielęgniarko-położniczy są praktyczne, oparte na doświadczeniu i przemyślane w taki sposób, by były pomocne dla pielęgniarek i położnych środowiskowych, pracowników przychodni POZ w ich codziennej pracy. Stawiamy na wymianę doświadczeń pomiędzy lecznictwem szpitalnym a ambulatoryjnym, stąd nasz pomysł na zorganizowanie konferencji.

Po wykładach Teatr Ludowy zaprasza Uczestników na spektakl  "Mój boski rozwód".

Zainteresowanych zapraszamy, szczegóły pod nr tel. 12 622 92 47 lub e-mail- agorska@zeromski-szpital.pl

Praktycy Praktykom

edycja pielęgniarsko-położnicza

Termin: 9  maja 2018 r., godz. 17.00-19.00, miejsce: Teatr Ludowy w Krakowie

 Zapraszamy do współpracy przy organizacji tej konferencji.

 Program Konferencji

Powitanie Uczestników - dr n.med. Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
mgr Elżbieta Głowa, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
 
1 Najczęściej występujące problemy laktacyjne - Maria Kaleta, Specjalista w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Neonatologicznego
Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny
 

2 Wybrane elementy edukacji w cukrzycy  w świetle najnowszych zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mgr Elżbieta Fik, edukator w cukrzycy, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 
3 Owrzodzenia i odleżyny jako rodzaj ran przewlekłych: przyczyny, profilaktyka i nowoczesne metody leczenia - Dorota Jesionka, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, Andrzej Różycki, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
 
4 Pielęgnacja pacjenta po radykalnym usunięciu krtani: pielęgnacja tracheostomu i rany pooperacyjnej oraz edukacja pacjenta w zakresie samopielęgnacji - mgr Joanna Soczówka , pielęgniarka oddziałowa, Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
  

CMS by Quick.Cms