Ladowanie zdjec

Nowy sprzęt na Oddziale Ratunkowym - Wizualizacja

2017-11-26 20:23

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie zakończył realizację projektu pn.: „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie”.

Za pieniądze uzyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy wsparciu Gminy Miejskiej Kraków, Szpital zakupił sprzęt i aparaturę medyczną dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zainstalował nowy system monitoringu CCTV oraz zakupił niezbędny sprzęt IT do celów administracyjnych.

Przede wszystkim zyskają pacjenci – zwiększają się możliwości diagnostyki i leczenia, ponieważ Szpitalny Oddział Ratunkowy został doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. Nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów dzięki poprawie warunków sprzętowych, co przełoży się na większą skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Zakup nowego sprzętu wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu SOR-u. Poprawią się także warunki pracy pracowników administracji medycznej, ze względu na doposażenie w sprzęt informatyczny.

 

ZAKUPIONY SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA - WIZUALIZACJA

Aparat RTG ramię C
wartość - 297.831,92zł

Zastosowanie:
Nowoczesny sprzęt do diagnostyki obrazowej. Ten mobilny aparat umożliwia wykonywanie zdjęć RTG podczas zabiegów (np. usunięcie ciał obcych, nastawienie złamań kończyn). Przy wykonywaniu zdjęć wykorzystuje mniejszą dawkę promieniowania, niż w przypadku aparatów nieruchomych.

 

 

Aparat USG z kompletem głowic
wartość: 139.000,00zł

Zastosowanie:
Do badań naczyniowych (naczynia szyjne, obwodowe, śródoperacyjne), badań mięśniowo-szkieletowych, badań miednicy, badań małych narządów i narządów powierzchniowych, badań pediatrycznych, brzusznych, urologicznych, badań położniczo-ginekologicznych.

 

Defibrylator - Lifepack 20 (wersja z teletransmisją) – 6 szt.
wartość – 139.281,12zł

Zastosowanie:
Wysokospecjalistyczne urządzenie działa w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej z zastosowaniem
u pacjentów z zatrzymaniem pracy serca.

                                   

Kardiomonitor  – 10 szt.
wartość: 146.880,00zł

Zastosowanie:
Monitorowanie funkcji życiowych pacjentów.

 

Respirator transportowy – 5 szt.
wartość – 151.165,71zł

Zastosowanie:
Do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci w SOR.

 

Aparat EKG wraz z wózkiem – 6 szt
wartość – 42.120,00zł

Zastosowanie:
Do badania funkcji pracy serca

 

Aparat do znieczuleń
wartość – 126.349,20zł

Zastosowanie:
wielofunkcyjna platforma do podawania znieczuleń i monitorowania stanu pacjentów o zróżnicowanych wymaganiach

 

Cieplarka do płynów infuzyjnych
wartość – 10.492,20zł

Zastosowanie:
urządzenie podgrzewające płyn infuzyjny do przetoczenia

 

Kapnograf – 3 szt.
wartość – 15.837,12zł

Zastosowanie:
pozwala na pomiar wartości stężenia dwutlenku węgla (CO2) w wydychanym i wdychanym powietrzu. Kapnograf wykorzystywany jest w trakcie prowadzenia znieczulenia ogólnego oraz w leczeniu niewydolności oddechowej - pozwala na ciągły, nieinwazyjny pomiar.

 

Ogrzewacz płynów infuzyjnych, osocza i krwi – 2 szt.
wartość – 10.692,00zł

Zastosowanie:
urządzenie podgrzewające przetaczany płyn na całej drodze - od urządzenia do pacjenta

 

Pompa infuzyjna – 5 szt.
wartość – 15.660,00zł

Zastosowanie:
sprzęt medyczny stosowany do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania leku.

 

 

Przyłóżkowy analizator poziomu troponiny 

Wartość - 102.681,00 zł

Zastosowanie:

urządzenie do oznaczania markerów sercowych, służące do szybszej diagnostyki pacjentów z bólem w klatce piersiowej.

 

 

 

Pozostały sprzęt medyczny:

Monitory medyczne (6 szt.), stół zabiegowy / operacyjny, wózki transportowe dla chorych leżących (15 szt.)
i chorych siedzących (10szt.) – łączna wartość – 145.055,16zł

 

 

 

W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano system monitoringu  CCTV oraz zakupiono sprzęt IT (zestawy komputerowe, drukarki i skanery) – łączna wartość – 112.021,02zł.

        

CMS by Quick.Cms