Polityka Jakości


Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

dr Urszula Sulowska-Banaś

nr tel: 12 622 95 90

e-mail: usulowska@zeromski-szpital.pl

Pełnomocnik ds Jakości

mgr Elżbieta Fik

nr tel: 12 622 95 94

Pełnomocnik Dyrektora ds Zarządzania Systemem

mgr Marcin Bugała

nr tel. 12 622 95 94

W naszym Szpitalu sukcesywnie realizujemy zadania na rzecz poprawy jakości. Obejmują one m.in. podejmowanie działań związanych z planowaniem, przygotowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w szpitalu oraz Akredytacją Szpitala.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Od 2007 roku w Szpitalu wdrozony jest System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015. Od tego czasu zakres Systemu nie uległ zmianie i obejmuje wszystkie świadczenia realizowane przez Szpital tj. świadczenie usług w zakresie lecznictwa i opieki szpitalnej,ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji.

Certyfikat

Pierwsza certyfikacja ISO 9001 nastąpiła 12 grudnia 2007 roku.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 podlega corocznemu audytowi nadzoru i co trzyletniej recertyfikacji wykonywanej przez zewnętrzną niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Akredytacja CMJ

1-3 pażdziernika 2014 roku odbył się w Szpitalu audyt akredatycyjny sprawdzający stopień spełnienia przez Szpital wymagań zawartych w standardach akredatycyjnych dedykowanych jednostkom ochrony zdrowia.Standardy ukierunkowane są na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki nad pacjentem.

Na podstawie rekomendancji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia 14 grudnia 2014 roku przyznał Szpitalowi certyfikat akredytacyjny CMJ(nr2014/60), który potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Font Resize
Wysoki kontrast