Pracownie Diagnostyki Medycznej

Pracownia Echokardiograficzna

tel.  12 622 95 99

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Zabiegowej

tel. 12 622 95 36

Pracownia EEG

tel. 12 622 95 43

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

tel. 12 622 94 97

PAKIET ONKOLOGICZNY

.

Otrzymałeś kartę DILO – kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, umów się na wizytę:

nr tel 12 622 9 508; 606 919 403

Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu gdy pacjent zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 7 tygodni.


W czasie pierwszych 4 tygodni:

  • pacjent czeka na wizytę u lekarza specjalisty – maksymalnie 2 tygodnie;
  • pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej (na podstawie tych badań lekarz potwierdza lub wyklucza chorobę nowotworową u pacjenta) – maksymalnie 2 tygodnie.

W czasie kolejnych 2 tygodni:

  • pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza specjalistę w ramach diagnostyki pogłębionej. Na ich podstawie lekarz określa stopień zaawansowania choroby.

Aby szybka terapia onkologiczna uwzględniała potrzeby związane ze specyfiką choroby danego pacjenta, przewidziano jeden dodatkowy tydzień na rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej. Jest to czas na organizację przejścia pacjenta z jednej placówki ochrony zdrowia do drugiej, jeśli okaże się, że diagnostyka tego wymaga.


CENTRALNA STERYLIZATORNIA

e-mail: sterylizatornia@zeromski-szpital.pl
Kierownik
mgr Andrzej Pilch
tel. 12 622 92 20

W grudniu 2003 r. Centralna Sterylizatornia zastała zmodernizowana  i wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Zrealizowany projekt uzyskał nominację do tytułu ,,Modernizacja Roku 2003”. Centralna Sterylizatornia pracuje w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i funkcjonuje w systemie całodobowym na rzecz jednostek Szpitala, a ponadto świadczy usługi komercyjne dla podmiotów zewnętrznych tj. między innymi prywatnych gabinetów lekarskich, stomatologicznych i kosmetycznych. Przeprowadza się sterylizację parą wodną w nadciśnieniu o temperaturze 121o C i 134o C oraz tlenkiem etylenu w temperaturze 55oC sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych. Nadzór nad przeprowadzeniem kompleksowej dekontaminacji sprawuje wysoko wykwalifikowany personel. Szczegółowa kontrola i stałe monitorowanie parametrów krytycznych są gwarancją świadczenia  usług na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Laboratorium

tel. 12 622 95 64

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Uruchomiony po remoncie i modernizacji w lutym 2007 r. Dział Diagnostyki Obrazowej i został wyposażony w najnowszej generacji aparaturę diagnostyczną: tomograf komputerowy GE Lightspeed 8 rzędowy pozwalający na wykonywanie szerokiego spektrum badań, z wyjątkiem badań kardiologicznych, aparat rentgenowski Philips DuoDiagnost Telekomando służący do badań kontrastowych, aparat rentgenowski Sinusa Nova do badań przesiewowych oraz diagnostyki pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aparat ultrasonograficzny GE Logiq 7 z opcjami do badań wolumetrycznych i endokawitarnych, aparat echokardiograficzny Vivid 3, zestaw endoskopowy Pentax HiLINE oraz skanery CR Fuji Capsula i CR 4000. Dział posiada kontrakt z MOW NFZ na wykonywanie badań endoskopowych i tomografii komputerowej. Corocznie wykonuje się ok. 8600 badań USG, ok. 7500 badań tomografii komputerowej, ok. 5000 badań RTG i ok. 3600 badań endoskopowych.

Lekarz Kierujący
Lek. med. Dobrochna Szczecińska-Brzegowy
 
Lekarze:
Iwona Pyrzowska-Dusza
Anna Skorochód-Przyjemska
Beata Oleszkiewicz
Andrzej Głowacki
Paweł Hryńczak

e-mail: diagobraz@zeromski-szpital.pl

tel. 12 622 93 30

Kierownik Zespołu Techników RTG
Karolina Pilch
tel. 12 622 94 23

Rejestracja tel. 12 622 95 74 – czynna w godz. 7.30-15

Pracownia Tomografii Komputerowej

tel. 12 622 92 17

Rejestracja – tel. 12 622 95 74

Pracownia Radiologiczna

Rejestracja – tel. 12 622 95 74

Rejestracja Pacjentów:

Rejestrujemy Pacjentów osobiście, za pośrednictwem osób trzecich oraz telefonicznie. W przypadku rejestracji telefonicznej zwracamy się z prośbą o zgłoszenie w najbliższe dni do rejestracji osobiście. Wówczas Pacjenci ze strony personelu medycznego uzyskują dokładne wytyczne jak powinni przygotować się do badania.  Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że często badanie w Pracowni Diagnostyki Medycznej jest odwoływane w ostatniej chwili ze względu na złe przygotowanie się Pacjenta

Pacjent powinien dostarczyć do Szpitala skierowanie w celu potwierdzenia jakie powinien mieć wykonane badanie w pracowni TK.

Font Resize
Contrast