Pracownie Diagnostyki Medycznej

Pracownia Echokardiograficzna

tel.  12 622 95 99

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Zabiegowej

tel. 12 622 95 36

Pracownia EEG

tel. 12 622 95 43

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

tel. 12 622 94 97

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

e-mail: sterylizatornia@zeromski-szpital.pl
Kierownik
mgr Andrzej Pilch
tel. 12 622 92 20

W grudniu 2003 r. Centralna Sterylizatornia zastała zmodernizowana  i wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Zrealizowany projekt uzyskał nominację do tytułu ,,Modernizacja Roku 2003”. Centralna Sterylizatornia pracuje w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i funkcjonuje w systemie całodobowym na rzecz jednostek Szpitala, a ponadto świadczy usługi komercyjne dla podmiotów zewnętrznych tj. między innymi prywatnych gabinetów lekarskich, stomatologicznych i kosmetycznych. Przeprowadza się sterylizację parą wodną w nadciśnieniu o temperaturze 121o C i 134o C oraz tlenkiem etylenu w temperaturze 55oC sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych. Nadzór nad przeprowadzeniem kompleksowej dekontaminacji sprawuje wysoko wykwalifikowany personel. Szczegółowa kontrola i stałe monitorowanie parametrów krytycznych są gwarancją świadczenia  usług na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Laboratorium

tel. 12 622 95 64

DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Uruchomiony po remoncie i modernizacji w lutym 2007 r. Dział Diagnostyki Obrazowej i został wyposażony w najnowszej generacji aparaturę diagnostyczną: tomograf komputerowy GE Lightspeed 8 rzędowy pozwalający na wykonywanie szerokiego spektrum badań, z wyjątkiem badań kardiologicznych, aparat rentgenowski Philips DuoDiagnost Telekomando służący do badań kontrastowych, aparat rentgenowski Sinusa Nova do badań przesiewowych oraz diagnostyki pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aparat ultrasonograficzny GE Logiq 7 z opcjami do badań wolumetrycznych i endokawitarnych, aparat echokardiograficzny Vivid 3, zestaw endoskopowy Pentax HiLINE oraz skanery CR Fuji Capsula i CR 4000. Dział posiada kontrakt z MOW NFZ na wykonywanie badań endoskopowych i tomografii komputerowej. Corocznie wykonuje się ok. 8600 badań USG, ok. 7500 badań tomografii komputerowej, ok. 5000 badań RTG i ok. 3600 badań endoskopowych.

Lekarz Kierujący
Lek. med. Dobrochna Szczecińska-Brzegowy
 
Lekarze:
Iwona Pyrzowska-Dusza
Anna Skorochód-Przyjemska
Beata Oleszkiewicz
Andrzej Głowacki
Paweł Hryńczak

e-mail: diagobraz@zeromski-szpital.pl

Lekarz Kierujący
Lek. med. Dobrochna Szczecińska-Brzegowy

tel. 12 622 93 30

Kierownik Zespołu Techników RTG
Jolanta Drozdowicz-Szczurek
tel. 12 622 94 23

Rejestracja tel. 12 622 95 74

Pracownia Tomografii Komputerowej

tel. 12 622 92 17

Rejestracja – tel. 12 622 95 74

Pracownia Radiologiczna

Rejestracja – tel. 12 622 95 74

Rejestracja Pacjentów:

Rejestrujemy Pacjentów osobiście, za pośrednictwem osób trzecich oraz telefonicznie. W przypadku rejestracji telefonicznej zwracamy się z prośbą o zgłoszenie w najbliższe dni do rejestracji osobiście. Wówczas Pacjenci ze strony personelu medycznego uzyskują dokładne wytyczne jak powinni przygotować się do badania.  Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że często badanie w Pracowni Diagnostyki Medycznej jest odwoływane w ostatniej chwili ze względu na złe przygotowanie się Pacjenta

Pacjent powinien dostarczyć do Szpitala skierowanie w celu potwierdzenia jakie powinien mieć wykonane badanie w pracowni TK.

Font Resize
Contrast