UNICEF i Miasto Kraków razem dla dzieci z Ukrainy

Program bezpłatnych badań lekarskich dla dzieci z Ukrainy wznawia swoją działalność!

Miasto Kraków w porozumieniu z UNICEF zaprasza do udziału w programie bezpłatnych badań diagnostycznych dla dzieci z Ukrainy, który odbywa się na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie w osiedlu Na Skarpie 66.

W ramach porozumienia o współpracy zawartego z UNICEF, Gmina Miejska Kraków zaprasza wszystkie dzieci, będące obywatelami Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., tj. wyłącznie osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o „Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, do udziału w programie bezpłatnych badań przesiewowych, realizowanym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na Osiedlu Na Skarpie 66.

Badaniem planuje się objąć 600 dzieci z Ukrainy w wieku od 0 do 17 lat włącznie (badanie FeNO i Okulistyczne – od 7 do 17 lat włącznie), mieszkającym na terenie Miasta Kraków. Warunkiem jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL ze statusem UKR oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na badanie według programu.

Program jest w całości finansowany ze środków UNICEF –  www.unicef.org

W ramach programu realizowane będą:

 1. Badanie fizykalne przez pediatrę.
 2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wagi, wzrostu z oceną na siatkach centylowych.
 3. Badania biochemiczne i serologiczne, przeciwciała anty HBs, przeciwciała anty HCV, przeciwciała anty HIV, morfologia z rozmazem krwinek białych, żelazo w surowicy, poziom witaminy D3 (metabolit 25 OH), przeciwciała IgE całkowite, TSH.
 4. Badanie FeNO – procedura pomiaru ilości azotu w wydychanym powietrzu, mająca na celu określenie stanu zapalnego w układzie oddechowym, w tym astmy oskrzelowej.
 5. Kompleksowe badanie okulistyczne.

Wszyscy rodzice/opiekunowie dziecka otrzymają od lekarza wyniki badań i zalecenia lekarskie.

Podczas wizyty zapewniamy opiekę tłumacza.

 

Obecność osobista rodziców/opiekunów prawnych dziecka na konsultacji i omówieniu wyników badań jest obowiązkowa.

REJESTRACJA

Rejestracja na badania przesiewowe odbywa się pod  adresem strony internetowej:

https://zeromski-szpital.pl/badanie-przesiewowe-ukraina/

Rejestracja na badania FeNO oraz badania okulistyczne odbywa się pod adresem mailowym:  badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 622-96-12 w godzinach od 08:00 do 13:00 lub pisząc na adres mailowy badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl

 

LOKALIZACJA

Program badań diagnostycznych dla dzieci z Ukrainy będzie realizowany na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na Osiedlu Na Skarpie 66.

Położenie na terenie szpitala:

 1. Badanie przez pediatrę, badania biochemiczne i serologiczne – Pomieszczenie Kontener” zlokalizowane w pobliżu BUDYNKU H”. Badania realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:20 – 14:00.
 2. Badanie okulistyczne – Poradnia Okulistyczna, BUDYNEK C1”, pokój № 9. Badania realizowane są we wtorek oraz we czwartek od godziny 11:
 3. Badanie FeNO – Poradnia Pediatryczna, BUDYNEK D1”, wejście z ulicy. Badania realizowane są we wtorek i w środę od 9:00 do 11:00.

JAK TAM SIĘ DOSTAĆ?

Przystanek autobusowy “Szpital Żeromskiego”

Autobus № 123, 163, 193

Przystanek tramwajowy Plac Centralny im. Ronalda Reagana”, Osiedle Na Skarpie”

Tramwaj1, 4, 9, 10*, 14, 16*, 22, 44

*Osiedle Na Skarpie

 

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ!

Badanie diagnostyczne polega na pobraniu krwi z żyły. Dziecko powinno być na to przygotowane:

 1. Dzień przed pobraniem krwi nie należy spożywać potraw ostrych i smażonych. Jednak, w dniu wizyty, dziecko może zjeść.
 2. W ciągu kilka dni przed badaniem, oraz w dniu badania, pić odpowiednią ilość płynów (dla osoby dorosłej ok. 1,5 – 2 litrów wody dziennie).
 3. Dzień przed badaniem FeNO – zminimalizować wysiłek fizyczny.
 4. Dziecko powinno być wyzwolone ze strachu i przygotowane psychicznie do badań i zabiegów lekarskich. Wynik badania, a także chęć dziecka do wizyty u lekarza w przyszłości, zależą bezpośrednio od stresującego tła. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają rodzice/opiekunowie.

CO MUSISZ PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ?

 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka (numer PESEL).
 2. Dokument notarialny potwierdzający prawo do opieki (dla opiekunów towarzyszących dziecku na badanie).
 3. Woda i jedzenie.