Zgłoś się na bezpłatną kolonoskopię. W znieczuleniu i bez skierowania

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie realizuje projekt dofinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego poprzez  wykonanie 1200 badan kolonoskopowych na obszarze „białe plamy”.

Projekt jest realizowany w celu wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.