Ankieta

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii oraz potrzeb i oczekiwań dotyczących świadczeń udzielanych przez nasz szpital. Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki służyć będą podnoszeniu standardów opieki.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

1Przyjęcie do szpitala
2POBYT NA ODDZIALE SZPITALNYM. Ocena warunków bytowych na oddziale.
3Ocena pracy lekarzy na oddziale szpitalnym.
4Ocena pracy pielęgniarek na oddziale szpitalnym.
5Ocena jakości żywienia.
6Informacje dodatkowe.
7Metryczka
Font Resize
Wysoki kontrast