Badania kliniczne

O Badaniach Klinicznych
Informacje Dla Pacjenta
Informacje Dla Sponsora
Dane Ośrodka
Dane Kontaktowe

Szanowni Państwo,

w tym dziale znajdą Państwo informacje o badaniach klinicznych oraz o zasadach przeprowadzenia badań klinicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Naszą misją jest prowadzenie badań klinicznych zgodnie ze standardami etycznymi, medycznymi i naukowymi.

Czym jest badanie kliniczne?

Badanie kliniczne jest to każde badanie prowadzone z udziałem ludzi, którego celem jest odkrycie bądź potwierdzenie klinicznych, farmakologicznych skutków działania badanego produktu leczniczego. Badania kliniczne prowadzi się również w celu określenia bezpieczeństwa, skuteczności, w tym szczególnie zidentyfikowania działań niepożądanych badanego produktu leczniczego.

Jaka jest istota badań klinicznych?

  • Pomagają w postępie medycyny
  • Optymalizacja leczenia – pozwalają na dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta
  • Rozwój nowych terapii
  • Podnoszenie standardów opieki medycznej – pozwalają na aktualizację wytycznych klinicznych w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Zapraszamy do współpracy!

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania klinicznego pacjent powinien uzyskać jak największą ilość informacji nt. prowadzonego badania klinicznego, aby wyrazić dobrowolną, świadomą zgodę na udział.
W badaniu klinicznym udział może wziąć osoba, która zgodnie z protokołem badania spełnia tzw. kryteria włączenia. Każdorazowo o możliwości przystąpienia pacjenta do badania klinicznego decyduje lekarz – badacz.
Jakie są korzyści z uczestnictwa w badaniu klinicznym dla pacjenta?

Bezpłatna opieka medyczna, świadczona przez wysokiej klasy specjalistów
Możliwość wykonania bezpłatnych, specjalistycznych badań
Szansa na poprawę jakości życia
Dostęp do nowoczesnych oraz innowacyjnych terapii
Zasady przeprowadzania badań klinicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie zostały ujęte w Procedurze dot. Prowadzenia Badań Klinicznych, aby zapewnić najwyższe standardy jakości badań klinicznych, bezpieczeństwa pacjentów, wiarygodności, ochrony danych oraz przejrzystości współpracy na linii: Ośrodek – Sponsor – Badacz.

Jak zacząć współpracę z nami ?

1.Kontakt Sponsora z Głównym Badaczem lub Zespołem ds. Badań Klinicznych

2.Przesłanie wniosku o chęci przeprowadzenia badania klinicznego przez Sponsora na adres: badania.kliniczne@zeromski-szpital.pl

3.Wniosek musi zawierać następujące informacje (wzór w załączeniu) :

WNIOSEK

Nazwa Sponsora/ Zleceniodawcy
Tytuł badania
Dane Głównego Badacza
Miejsce prowadzenia badania klinicznego
Dane kontaktowe Sponsora/ Zleceniodawcy
4. Zespół ds. Badań Klinicznych przesyła stanowisko Szpitala, co do dalszych etapów w zakresie procedowania podpisania umowy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

NIP 678 26 80 028
REGON 000630161
KRS 0000035552
Numer księgi rejestrowej 000000005606
Zespół ds. Badań Klinicznych

Michał Steczko

Krzysztof Michoń

Agnieszka Wencel

Kontakt z nami

badaniakliniczne@zeromski-szpital.pl

12 622 92 64

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

Razem tworzymy niezwykłą wspólnotę: Zobacz, kto stoi z nami ramie w ramię

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tel. 12 644 01 44, 12 622 94 65
mail kancelaria@zeromski-szpital.pl

REGON 000630161
NIP 678 26 80 028

SOR

12 622 92 60
E-REJESTRACJA
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram