Chirurgia dzieci i Pediatria uroczyście otwarte!

Uroczyście otworzyliśmy wyremontowane Oddziały: Chirurgii Dzieci i Pediatryczny.

O inwestycji:

W ramach przebudowy wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację i wody zimnej i kanalizacji, wentylację i klimatyzację.
Oddział Pediatryczny dostosowaliśmy do obowiązujących przepisów sanitarnych – są oddzielne punkty pielęgniarskie dla dzieci starszych i młodszych, sale chorych wyposażono w łazienki, łączność telefoniczną i monitoring wizyjny. Oddział zyskał niezbędne do diagnostyki pracownie.

Na Oddziale Chirurgii Dzieci pacjenci w salach będzie miała osobny węzeł sanitarny.  Działa także sala wzmożonego nadzoru.

Koszty:

Koszt przebudowy i termomodernizacji łącznie wyniósł – 12.393.911,39zł. Przebudowę w całości pokryło UMK, termomodernizacja była finansowana łącznie przez UE i UMK.

O Oddziałach:

w roku 2021

na Oddziale Chirurgia Dzieci:

liczba pacjentów rocznie – 992

liczba zabiegów rocznie – 569

liczba porad w Poradni Chirurgii Dzieci – 4915

na Oddziale Pediatrycznym:

liczba pacjentów rocznie – 1455

Oddział Pediatryczny jest oddziałem wieloprofilowym, hospitalizującym pacjentów ze wszystkimi schorzeniami wieku dziecięcego.

Posiada 25 łóżek i podzielony jest na odcinek niemowlęcy, w którym są niemowlęta do drugiego roku życia oraz odcinek dzieci starszych do osiemnastego roku życia.

Z małymi pacjentami mogą przebywać opiekunowie w systemie hotelowym.

Jesteśmy znaczącym Oddziałem Pediatrycznym na terenie Krakowa  o wysokim poziomie merytorycznym, z wyspecjalizowaną kadrą lekarską i pielęgniarską.

Hospitalizujemy rocznie 1200-1300 dzieci.

Ponadto działamy w systemie całodobowym, w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i udzielamy konsultacji i porad lekarskich dzieciom z trafiającym do naszej Izby Przyjęć, są to tysiące dzieci rocznie.

 

W Oddziale pracuje wysoko wykwalifikowany zespół lekarski i pielęgniarski. Lekarze posiadają specjalizację z zakresu pediatrii, a ponadto specjalizację z alergologii, kardiologii i nefrologii oraz w trakcie pulmonologii.

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną tj. echokardiograf, Holtery EKG i ciśnieniowe,kardiomonitory, spirometry, analizator FeNO, aparat FOT, pulsoksymetry, inkubatory, aparat do pomiaru przerostu flory jelitowej i inne.

 

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie szerokiego zakresu chorób dziecięcych z ukierunkowaniem na schorzenia kardiologiczne, pulmonologiczne, alergologiczne i gastroenterologiczne. W ramach działalności profilaktyczno – diagnostycznej ,w ramach krótkich pobytów, prowadzimy pełną diagnostykę schorzeń układu krążenia, oddechowego,przewodu pokarmowego, układu moczowego i innych narządów. Prowadzimy również program diagnostyki dzieci po przebyciu infekcji COVID-19.

Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie pediatrii -12 miejsc rezydenckich oraz do szklenia z pediatrii lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej.

Lekarze i pielęgniarki Oddziału prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im.A.Frycza-Modrzewskiego.

Oddział Chirurgii Dzieci:

Wykonujemy zabiegi w zakresie Chirurgii Dziecięcej Ogólnej, Urazowej i Urologii Dziecięcej. Oddział posiada 17 łóżek, w tym trzy sale jednoosobowe oraz Salę Wzmożonego Nadzoru wyposażoną w aparaturę medyczną pozwalającą na stałe monitorowanie funkcji życiowych. Oprócz tradycyjnych metod operacyjnych, wykonywane są zabiegi metodą laparoskopową, zabiegi endoskopowe układu pokarmowego i moczowego. Wyposażenie Oddziału pozwala na zaopatrywanie urazów układu kostno-stawowego zgodnie z najwyższymi standardami. Poradnia Chirurgii Dzieci realizuje świadczenia medyczne o charakterze konsultacyjnym i zabiegowym, a pacjenci po zabiegach urologicznych pozostają dodatkowo pod opieką Poradni Nefrologicznej dla dzieci. Dzięki przekazaniu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy najnowszej generacji aparatury medycznej tj. aparatu do badań ultrasonograficznych, zestawu do wykonywania badań urodynamicznych oraz rektoskopu noworodkowego, została poszerzona diagnostyka i zakres leczenia dzieci. Zespół lekarsko-pielęgniarski zapewnia wysokospecjalistyczną opiekę medyczną w miłej i rodzinnej atmosferze. Oddział uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego programu ,,Motylkowe szpitale dla Dzieci” Fundacji ,,Porozumienie bez Barier”. W ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 1300 dzieci i udzielanych jest ok. 1000 porad specjalistycznych.

Font Resize
Wysoki kontrast