COVID -19: nie masz objawów i co robić?

 

Zalecenia Krajowego Konsultanta ds Chorób Zakaźnych. To trzeba wiedzieć!

Informacja dla pacjenta bezobjawowego

Jeśli na podstawie zgłoszonych przez Panią/ Pana dolegliwości obecnie nie ustalono wskazań do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Proszę stosować ogólne zasady ograniczające szerzenie zakażenia tj.

 • Ograniczyć do minimum kontakty z innymi osobami
 • Przy niezbędnych kontaktach z innymi osobami
  • zachować odległość co najmniej 1m.
  • zasłaniać usta i nos w przypadku kichania i kaszlu
 • Często myć i dezynfekować ręce

W przypadku wystąpienia następujących objawów:

 • wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,

oraz

 • kaszel i/lub  duszność

proszę skontaktować się z SANEPIDem lub  infolinią NFZ .

 

Informacja dla pacjenta bezobjawowego

po  kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Na podstawie zgłoszonych przez Panią/ Pana dolegliwości obecnie nie ustalono wskazań do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Podał/a Pan/Pani, że   ciągu ostatnich 14 dni  miał/a Pani/Pan kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, dlatego  niezależnie od tego czy wystąpią objawy chorobowe, proszę  pilnie skontaktować się z SANEPIDem  celem  wdrożenia odpowiednich procedur nadzoru epidemiologicznego.

Do czasu ustalenia reżimu sanitarnego przez SANEPID proszę stosować zasady ograniczające szerzenie zakażenia tj.

 • unikać kontaktu z innymi osobami (izolacja w warunkach domowych)
 • w przypadku nieuniknionego kontaktu z domownikami
  • zachowywać odległość co najmniej 1m.
  • zasłaniać usta i nos w przypadku kaszlu lub kichania
 • wietrzyć pomieszczenia domowe
 • często myć i /lub dezynfekować ręce

W przypadku wystąpienia objawów takich jak:

 • wzrost temperatury ciała powyżej 38 st. C,
 • kaszel
 • duszność

proszę  telefonicznie  zgłosić je pracownikowi SANEPIDu lub samodzielnie zgłosić się do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego, o ile dysponuje Pan/Pani środkiem transportu indywidualnego.

 

 

 

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Font Resize
Wysoki kontrast