Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń   występujących w cyberprzestrzeni   oraz porady jak skutecznie stosować   sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

 

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania   naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te   systemy” (art. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia   5 lipca 2018r. o   krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

  • Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki itp.).
  • Kradzieże tożsamości.
  • Kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych.
  • Blokowanie dostępu do usług.
  • Spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne).
  • Ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzenie   informacji przez   podszywanie   się pod   godną zaufania osobę lub instytucję.

 

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

– aktualizowanie systemu operacyjnego i aplikacji bez zbędnej zwłoki;

– instalacja i użytkowanie oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosować ochronę w czasie rzeczywistym;

– aktualizacja oprogramowania antywirusowego oraz bazy danych wirusów;

– sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego;

– pamiętanie o uruchomieniu firewalla;

– nieotwieranie plików nieznanego pochodzenia;

– korzystanie ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które mają ważny certyfikat bezpieczeństwa, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna;

– regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych. Jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłając twoje hasła i inne prywatne dane do sieci. Może również zainstalować się na komputerze mimo dobrej ochrony;

– nieużywanie niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony);

– regularne wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych;

– niezostawianie danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie ma się absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich oraz nie wysyłanie w wiadomościach e-mail żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu przykładowo dane powinny być zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane. Hasło najlepiej przekazuj w sposób bezpieczny przy użyciu innego środka komunikacji;

– należy pamiętać, że Szpital nie wysyła e-maili do swoich pacjentów z prośbą o podanie jakiegokolwiek  hasła lub loginu w celu ich weryfikacji