Pies asystujący

Zgodnie z zapisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /art. 20a/ osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem asystującym do obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. do budynków (i ich otoczenia) opieki zdrowotnej.

Zasady przebywania z psem asystującym w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego

 • Wymagane dokumenty
  Osoby niepełnosprawne wchodzące z psem asystującym do budynków Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie zobowiązane są do przedstawienia: certyfikatu wydanego przez uprawniony podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących stwierdzający, że pies jest wyszkolonym psem asystującym

Certyfikat powinien zawierać m.in.:

 • miejsce i datę wydania certyfikatu
 • numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • rasę, imię oraz datę urodzenia psa
 • imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył
 • podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat.
  • zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych – świadectwo szczepień psa (art. 20a ust. 4 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
 • Zasady dotyczące psa asystującego
 • Pies asystujący nie musi mieć założonego kagańca, ani nie musi być prowadzony przez właściciela na smyczy
 • Pies asystujący powinien posiadać uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

UWAGA

Prawo wstępu do budynków użyteczności publicznej wraz z psem asystującym nie zwalnia właściciela z  odpowiedzialności za szkody wyrządzone w danej palcówce przez psa asystującego. Odpowiedzialność ta jest pełna i nie zależy od tego, czy dany czyn był zawiniony, czy też nie.

Kontakt z pracownikiem Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego

Podczas wizyty w Szpitalu osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć  wyznaczony pracownik.

W tym celu prosimy o wcześniejsze (2-3 dni) powiadomienie o swojej wizycie, adres e-mail:  dostepnosc@zeromski-szpital.pl.

Informacje dla pacjentów, którzy w trakcie wizyty w Szpitalu spotkali osobę niepełnosprawną z psem asystującym

Pies asystujący jest to pies, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnością. Jest to specjalnie wyszkolony pies, pomagający swojemu opiekunowi w codziennych czynnościach.

W czasie pobytu w Szpitalu pies asystujący jest w pracy. Musi być skupiony i nie może się rozpraszać, gdyż ma do wykonania określone zadanie.

Dlatego NIE WOLNO:

 • głaskać psa asystującego bez pozwolenia opiekuna
 • hałasować w obecności psa
 • przywoływać psa w jakikolwiek sposób
 • dawać psu jedzenia
 • nawiązywać kontaktu wzrokowego z psem

Najważniejsze zasady:

  1. Jeśli chcesz pomóc w jakiejś czynności wykonywanej przez psa – zapytaj właściciela o zgodę.
  2. Zwracaj się bezpośrednio do osoby, której towarzyszy pies asystujący – nie mów do psa!
  3. Nie bój się psa asystującego, który szczeka albo trąca Cię łapą czy nosem – nie jest to przejawem jego agresji, lecz wzywaniem pomocy dla swojego opiekuna. Nie pozostawaj wówczas obojętny(a)!
  4. Jeśli spotkasz psa asystującego bez właściciela, koniecznie powiadom o tym  pracowników Szpitala lub pracowników ochrony. Możesz też zadzwonić na numer tel. 12 622 92 74. Taka sytuacja może oznaczać, że jego opiekunowi przydarzyło się coś złego. Zareaguj, gdy pies stara się zwrócić Twoją uwagę, trąca Cię lub szczeka, jest niespokojny, usiłuje Cię dokądś zaprowadzić. W ten sposób możesz uratować komuś życie.

 

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

Razem tworzymy niezwykłą wspólnotę: Zobacz, kto stoi z nami ramie w ramię

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tel. 12 644 01 44, 12 622 94 65
mail kancelaria@zeromski-szpital.pl

REGON 000630161
NIP 678 26 80 028

SOR

12 622 92 60
E-REJESTRACJA
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram