Dr n.med. Jerzy Friediger uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Dr n.med. Jerzy Friediger, szef „Żeromskiego” otrzymał medal Medal Gloria Medicinae.

Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Lekarskie lekarzom za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Medal Gloria Medicinae nadawany jest za wybitne zasługi dla medycyny. Jest on przyznawany tylko 10 lekarzom w świecie w ciągu jednego roku. Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości.
Medal przyznawany jest od 1990 r. z inicjatywy prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Każdego roku medal otrzymuje 10 lekarzy, których wyłania 40 osobowa kapituła.