Wieliczka kupuje nam sprzęt

Pamiętacie jak pisaliśmy o pomocy jaką otrzymaliśmy od
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka? Burmistrz miasta, Artur Kozioł, zadecydował wówczas o przekazaniu 355 tys. zł na zakup nowego sprzętu dla naszego szpitala.

Dziś widać realnie tę pomoc – zakupiliśmy asystory kaszlu. Zobaczcie, ile dobrego jesteśmy w stanie zrobić wspólnie ❤️

Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki, podjął decyzję o przekazaniu 355 tys. zł na zakup nowego sprzętu dla „Żeromskiego”.

Z dotacji uda się zakupić jeden respirator ( jest zamówiony), jeden przenośny sprzęt ultrasonograficzny(już korzystamy!) i 4 asystory kaszlu, które trafiły na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny.
Terapia z wykorzystaniem asystora kaszlu jest przydatna zarówno u dorosłych, jak i dzieci, zwłaszcza u osób niezdolnych do samodzielnego odkasływania.

Ultrasonograf jest w szpitalu zawsze niezbędny i niezastąpiony, nie tylko w te trudne czasy. Badanie USG to jedyne badanie oceniające stan płuc czyli włóknienie płuc, nadciśnienie płucne, stan serca. Kontrola tych parametrów jest ważna!

Warto zaznaczyć, że Artur Kozioł zawsze był gotowy do wsparcia „Żeromskiego”. Za każdym razem, gdy zwracaliśmy się o pomoc w różnych sprawach, zawsze Burmistrz mówił: Tak, pomożemy!

Dziękujemy Wieliczce.
Jesteśmy dla Was!