Dziękujemy za udział w konferencji dla pielęgniarek i położnych

Dziękujemy Uczestnikom konferencji Praktycy-Praktykom, edycja pielęgniarska.

Mamy nadzieję, że wybrane tematy okazały się potrzebne,ważne i przydadzą się w codziennej praktyce.

Zapraszamy na kolejne edycje.