NOWE WYZWANIA W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ: „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

CYKLICZNA KONFERENCJA „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

NOWE WYZWANIA W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ

NOWE WYZWANIA W OPIECE PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ: „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

10 MAJA 2023

godz. 12:00-16:00

Teatr Ludowy Duża Scena

Program konferencji

13.00 -13.30

Prowadzenie porodu i opieki nad rodzącą po cięciu cesarskim w poprzedniej ciąży  położna mgr Klaudia Seńko-Hans,

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

13.30 - 14.00

Standardy opieki nad matką i noworodkiem po wypisie ze szpitala

położna mgr Renata Bakalarz,

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

14.00- 14.30

Nowoczesne metody w opiece pielęgnacyjnej nad dzieckiem i dorosłym z atopowym zapaleniem skóry

mgr Zofia Augustyn, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dermatologicznego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

14.30- 15.00

Opieka nad pacjentem po udarze niedokrwiennym

mgr Agnieszka Palmowska, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

15. 00. -15.30

 LUNCH

15.30 – 16.00

Standardy postępowania z dzieckiem maltretowanym

ratownik medyczny Elżbieta Koza Cichoń,

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Zapisz się na konferencję

Font Resize
Wysoki kontrast