Bezpłatne badania jelita grubego. Kolonoskopia ze znieczuleniem. Projekt współfinansowany ze środków EFS