PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W PRAKTYCE PEDIATRYCZNEJ

XII KONFERENCJA „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W PRAKTYCE PEDIATRYCZNEJ

Jak sobie poradzić z trudnymi przypadkami – nowoczesne metody rozpoznawania i leczenia chorób wieku dziecięcego.

12 czerwca 2023

10:00-17:30

Teatr Ludowy

Program konferencji

10.00 -11.30

WARSZTATY PRAKTYCZNE  (grupy 5 – 8 osobowe)

foyer Teatru Ludowego (Duża Scena)

Zapisy: agorska@zeromski-szpital.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

  1. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP) – Oddział Pediatryczny
  2. Badanie otoskopowe – Oddział Otolaryngologiczny
  3. Badanie okulistyczne – Oddział Okulistyczny

12.00 - 12.30

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Znaczenie diagnostyki komponentowej w rozwiązywaniu
problemów chorób alergicznych
prof. zw. dr n. med. RYSZARD KURZAWA,

kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju

Dyskusja, zadawanie pytań

12.30-13.00

Ból w klatce piersiowej u dzieci – kiedy powinien nas niepokoić? Zasady rozpoznawania i leczenia

dr n. med. Marta Czubaj-Kowal, Ordynator Oddziału Pediatrycznego, lek. Patrycja Sikorska-Juśko, Oddział Pediatryczny, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

 

Dyskusja, zadawanie pytań

13.00-13.30

Późne powikłania okulistyczne u dzieci przedwcześnie urodzonych

dr n. med. Małgorzata Woś, Ordynator Oddziału Okulistycznego, lek. Anna Wolnik,
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

Dyskusja, zadawanie pytań

13.30-14.00

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przebiegu zapalenia ucha środkowego u dzieci

dr n. med. Paweł Papież, Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego, lek. Tomasz Bryk, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

Dyskusja, zadawanie pytań

14.00-14.30

Wykład farmaceutyczny

Dyskusja, zadawanie pytań

14.30-15.00

LUNCH

15.00-15.30

Dziecko po powrocie z podróży w gabinecie POZ i w szpitalu

lek. Lidia Stopyra, Ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii,

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

15.30-16.00

Postępowanie w urazach głowy u dzieci
lek. Paweł Rzeczycki, Oddział Chirurgii Dzieci,
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

16.00-16.30

Żółtaczki okresu noworodkowego – rozpoznawanie i leczenie na podstawie wybranych przypadków
lek. Teresa Bujny, Ordynator Oddziału Noworodkowego, lek. Anna Nogieć

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

16.30-17.00

Wysypki polekowe u dzieci w praktyce
dr n.med. Paweł Brzewski, Ordynator Oddziału Dermatologicznego, lek. Agnieszka Trynkiewicz

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

17.00-17.30

Wykład farmaceutyczny

Prelegenci

null
PROF. RYSZARD KURZAWA
null
LEK. PAWEŁ RZECZYCKI
null
DR N. MED. MARTA CZUBAJ - KOWAL
null
lek. TERESA BUJNY
null
dr n. med. Małgorzata Woś
null
lek. LIDIA STOPYRA
null
DR N.MED.PAWEŁ PAPIEŻ
null
DR N.MED.PAWEŁ BRZEWSKI

Zapisz się na konferencję