PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W PRAKTYCE PEDIATRYCZNEJ

XII KONFERENCJA „PRAKTYCY PRAKTYKOM”

PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE W PRAKTYCE PEDIATRYCZNEJ

Jak sobie poradzić z trudnymi przypadkami – nowoczesne metody rozpoznawania i leczenia chorób wieku dziecięcego.

12 czerwca 2023

10:00-17:30

Teatr Ludowy

Program konferencji

10.00 -11.30

WARSZTATY PRAKTYCZNE  (grupy 5 – 8 osobowe)

foyer Teatru Ludowego (Duża Scena)

Zapisy: agorska@zeromski-szpital.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

  1. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP) – Oddział Pediatryczny
  2. Badanie otoskopowe – Oddział Otolaryngologiczny
  3. Badanie okulistyczne – Oddział Okulistyczny

12.00 - 12.30

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Znaczenie diagnostyki komponentowej w rozwiązywaniu
problemów chorób alergicznych
prof. zw. dr n. med. RYSZARD KURZAWA,

kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju

Dyskusja, zadawanie pytań

12.30-13.00

Ból w klatce piersiowej u dzieci – kiedy powinien nas niepokoić? Zasady rozpoznawania i leczenia

dr n. med. Marta Czubaj-Kowal, Ordynator Oddziału Pediatrycznego, lek. Patrycja Sikorska-Juśko, Oddział Pediatryczny, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,

 

Dyskusja, zadawanie pytań

13.00-13.30

Późne powikłania okulistyczne u dzieci przedwcześnie urodzonych

dr n. med. Małgorzata Woś, Ordynator Oddziału Okulistycznego, lek. Anna Wolnik,
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

Dyskusja, zadawanie pytań

13.30-14.00

Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przebiegu zapalenia ucha środkowego u dzieci

dr n. med. Paweł Papież, Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego, lek. Tomasz Bryk, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

 

Dyskusja, zadawanie pytań

14.00-14.30

Wykład farmaceutyczny

Dyskusja, zadawanie pytań

14.30-15.00

LUNCH

15.00-15.30

Dziecko po powrocie z podróży w gabinecie POZ i w szpitalu

lek. Lidia Stopyra, Ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii,

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

15.30-16.00

Postępowanie w urazach głowy u dzieci
lek. Paweł Rzeczycki, Oddział Chirurgii Dzieci,
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

16.00-16.30

Żółtaczki okresu noworodkowego – rozpoznawanie i leczenie na podstawie wybranych przypadków
lek. Teresa Bujny, Ordynator Oddziału Noworodkowego, lek. Anna Nogieć

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Dyskusja, zadawanie pytań

16.30-17.00

Wysypki polekowe u dzieci w praktyce
dr n.med. Paweł Brzewski, Ordynator Oddziału Dermatologicznego, lek. Agnieszka Trynkiewicz

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

17.00-17.30

Wykład farmaceutyczny

Prelegenci

null
PROF. RYSZARD KURZAWA
null
LEK. PAWEŁ RZECZYCKI
null
DR N. MED. MARTA CZUBAJ - KOWAL
null
lek. TERESA BUJNY
null
dr n. med. Małgorzata Woś
null
lek. LIDIA STOPYRA
null
DR N.MED.PAWEŁ PAPIEŻ
null
DR N.MED.PAWEŁ BRZEWSKI

Zapisz się na konferencję

Font Resize
Wysoki kontrast