„Ludwiczek” dla dr n.med. Małgorzaty Woś

 

Podsumowaniem 20-letniej działalności stowarzyszenia była Gala Jubileuszowa Stowarzyszenia Nadzieja zorganizowana na terenie Hali 100-lecia Cracovii. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Ludwiczek Stowarzyszenia Nadzieja. Kapituła Ludwiczka uhonorowała Ludwiczkiem m.in. 2019  prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Mieczysława Kozłowskiego wieloletniego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Panią oraz dr n. med. Małgorzatę Woś, Kierownika Oddziału Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie