Można odwiedzać chorych krewnych

Drodzy Pacjenci,

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szpitala, od 1 marca br. można odwiedzić krewnego hospitalizowanego w naszym Szpitalu. Uwaga, obowiązuje zasada: jednego pacjenta może odwiedzić jedna osoba.

Pacjenta z SARS CoV -2  może odwiedzić rodzina tylko jeśli chory jest w stanie zagrożenia życia.

Większa liczba odwiedzających dopuszcza się w sytuacji, gdy chory jest w stanie zagrożenia życia. Zgodę  na odwiedziny w większym gronie powinien wyrazić ordynator oddziału, na którym leży pacjent.