Nasi z odznaką Honoris Gratia

Odznaka Honoris Gratia – polskie odznaczenie przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta.

Wśród zasłużonych, którym prezydent Miasta Krakowa wręczył odznaczenia 7 czerwca, byli też pracownicy naszego Szpitala:

lek. Tatiana Bartoszewska, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski, kierownik Apteki Szpitalnej,

mgr Zbigniew Jastrząb, kierownik Działu Technicznego

mgr Krzysztof Szylak, rehabilitant.

Gratulujemy!