Ograniczamy porody rodzinne

W odpowiedzi na pytania przyszłych rodziców informujemy, że porodówka w „Żeromskim” działa bez zmian. Na razie dla bezpieczeństwa pacjentów zawieszamy porody rodzinne. O tym czy rodzącej kobiecie może towarzyszyć podczas porodu jej mąż będzie decydował lekarz. Każda sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
Nie ma  możliwości asysty rodzinnej przy cięciu cesarskim. O wznowieniu tych świadczeń poinformujemy na stronie internetowej Szpitala oraz w lokalnych mediach
Odwołujemy także zajęcia w szpitalnej szkole rodzenia.