Ogrody przyszpitalne jak z bajki

Rabaty bylinowo-cebulowe, kwitnące krzewy i ozdobne trawy, łąki kwietne, które naturalnie łączą zieleń przyszpitalną z Łąkami Nowohuckimi. A także specjalna strefa terapii i relaksu z miejscem do zabaw z dziećmi oraz punkt widokowy, z którego można podziwiać znajdujący się w pobliżu krajobraz. „Żeromski” będzie miał ogrody przyszpitalne jak z bajki – dzięki naukowcom z Uniwersytetu Rolniczego, którzy opracowali koncepcje zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych wokół szpitala. Prace rozpoczną się – w ciągu półtora roku – po zakończeniu kompleksowych remontów oddziałów.

Zieleni tu nie brakuje. Jest jej aż ponad 13 hektarów. Ale jest chaotycznie zasadzona, zaniedbana, niekoniecznie prawidłowo i systematycznie pielęgnowana, brakuje ławeczek, lamp, alejek spacerowych.

Zdaniem prof. Piotra Murasa z Katedry Dendrologii I Architektury Obrazu w UR, tereny wokół „Żeromskiego” mają duży potencjał, możliwe będzie stworzenie tu miłego, estetycznego a przede wszystkim funkcjonalnego i reprezentacyjnego miejsca, z którego będą mogli i chcieli korzystać pacjenci.

–  Ogród stanie się lekarstwem na wszelkie choroby – przekonuje prof. Muras.

Wtóruje mu dr Magdalena Nawrotek, promotor prac dyplomowych. – W naszych koncepcjach staraliśmy się przekazać myśl, jak ważna jest rola zieleni w życiu człowieka, w tym również jej wpływ na ludzi chorych, starszych, a przede wszystkim na osoby

przechodzące okres rekonwalescencji – podkreśla dr Nawrotek.

Autorskie koncepcje powstały w oparciu o podpisaną w 2016 roku umowę  pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. W  Katedrze Dendrologii i Architektury Krajobrazu pod opieką promotorów dr. hab. inż. Piotra Muras, dr inż. Magdaleny Kulig i dr inż. Magdaleny Nawrotek wykonano inżynierskie i magisterskie prace dyplomowe polegające na szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej i ocenie stanu terenów zieleni. Opracowano także  koncepcje zagospodarowania oraz rewitalizacji terenów zieleni wokół obiektów Szpitala, dla zapewnienia pacjentom kontaktu z przyrodą. Warto zaznaczyć, że wykonane prace i koncepcje, nie skutkowały obciążeniem finansowym Szpitala i wykonano je w ramach prac dyplomowych oraz prac naukowo-badawczych promotorów.

– Dla nas to nieoceniona pomoc – mówi dr n. med. Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. – Mamy spójną koncepcję zagospodarowania zieleni, która oddaje walory tego miejsca. Teren  ten został w pełni wykorzystany, a istniejące strefy funkcjonalne nabrały nowego znaczenia Oczywiście, wykorzystamy wszystkie pomysły i sądzę, że jeszcze nie jeden raz spotkamy się z autorami, aby omówić szczegóły i nie popełnić błędów przy realizacji ich idei  – zauważa.

Aktualnie trwa remont i modernizacja Oddziału Dermatologicznego i Obserwacyjno – Zakaźnego oraz budynku administracyjnego, za kilka miesięcy rozpoczną się prace w kolejnych obiektach szpitalnych.

– Najpierw musimy uporać się z remontami, ale w ciągu roku – półtora, mam nadzieję, że będziemy gotowi do rewitalizacji zieleni, zwłaszcza że mamy zabezpieczone pieniądze na ten cel – zapewnia dyr. Friediger.