Oświadczenie w sprawie porodów rodzinnych

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa korespondencji w sprawie możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie,  chcemy przekazać kilka ważnych informacji.

30 kwietnia 2020 roku nastąpiła aktualizacja zaleceń Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotycząca porodów rodzinnych. Konsultanci  nadal nie zalecają łagodzenia ograniczeń dotyczących opieki w zakresie położnictwa i ginekologii. Jednakże, zgodnie z oświadczeniem Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego, wydanym podczas konferencji prasowej w dniu 29 kwietnia 2020, „ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie podejmuje dyrektor podmiotu leczniczego”.

Aktualnie w naszym Szpitalu przeprowadzamy gruntowny remont sal porodowych przy oddziale ginekologiczno-położniczym. W tym kontekście, biorąc pod uwagę potrzebę
i możliwości zapewnienia naszym pacjentkom (które już znajdują się na oddziale) maksymalnego komfortu po porodzie, jak również sytuację epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 i rosnącą liczbę odnotowywanych w Polsce przypadków COVID-19 – nie ma możliwości uczestnictwa osób towarzyszących przy porodzie do czasu zakończenia remontu sal porodowych.