Szczep się przeciw grypie. Statystyki są niepokojące.

We wrześniu w Małopolsce odnotowano niecałe 24 tys. zachorowania i podejrzenia grypy. W trzech tygodniach października infekcję złapało już ponad 35 tys. osób, co oznacza że chorował średnio co 95 Małopolanin!

Przypominamy, że w „Żeromskim” przeciw grypie możecie zaszczepić dziecko. Bezpłatnie!

Szczepienia dotyczą dzieci od 6. miesiąca do 5. roku życia. Szczepienia są wykonywane w szpitalu im. S. Żeromskiego, po wcześniejszej rejestracji.

Mogą w nim wziąć udział dzieci:

  • od ukończenia 6. miesiąca do 5. roku życia (wiek będzie potwierdzony na podstawie numeru PESEL)
  • zamieszkałe na terenie gminy Kraków
  • z pozytywnym wynikiem badania lekarskiego, kwalifikującym do szczepienia, oraz których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w programie. Rodzic czy opiekun prawny, zgłaszający się do szczepienia, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości.

Gdzie można zaszczepić swoje dziecko?

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, budynek H.

Rejestracja

Telefoniczna rejestracja i informacja pacjentów: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–12.00, pod numerem telefonu: 734 218 445. Szpital zapewnia informację o programie szczepień oraz rejestrację w punkcie, w którym realizowany jest program. Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

W przypadku dzieci w wieku od 6 do 23 miesiąca życia, będzie możliwe podanie tylko szczepień iniekcyjnych, natomiast od 24 miesiąca do 5 roku życia możliwe będzie podanie szczepionki w formie aerozolu do nosa, jeśli nie będzie medycznych przeciwwskazań.

W ramach programu przewiduje się bezpłatne wykonanie kwalifikacji lekarskiej dziecka oraz podanie szczepionki iniekcyjnej lub w postaci aerozolu do nosa. U dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie 4 tygodni.

Dlaczego warto szczepić dzieci przeciw grypie?

Wytyczne medyczne wskazują na zasadność szczepień dzieci przeciw grypie z uwagi na fakt, że może być niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci.

Ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci. Dzieci są zatem grupą najbardziej narażoną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane są za wektory zakażenia w całej populacji, stąd zaszczepienie dziecka może uchronić pozostałych członków rodziny przed ewentualnym zachorowaniem. To przełoży się na zmniejszenie konsekwencji społecznych i ekonomicznych związanych z nieobecnością w pracy czy koniecznością organizacji opieki nad dzieckiem.

Celem szczepień dzieci przeciw grypie nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie powikłań pogrypowych. Największe ryzyko wystąpienia poważnych postaci grypy lub powikłań występuje właśnie u dzieci w wieku do 5 lat, ale także osób po 65. roku życia, kobiet w ciąży czy pacjentów przewlekle chorych.