Szczepimy!

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zaprasza na bezpłatne szczepienia dla dzieci przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV); zakażeniom meningokokowym i pneumokokowym, realizowane w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej w zakresie szczepień dzieci
zamieszkałych na terenie Krakowa  finansowanego z budżetu Miasta Krakowa. Informacja i zapisy do programu prowadzone są w Poradni Chorób Zakaźnych Dzieci w czwartek w godz. 10.30- 17.00, w pozostałe dni – w godz. od 7.00 do 14.00 pod numerem telefonu

12 622 94 63 lub 734 218 445

  • Program szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym skierowany jest do dzieci do 3 lat mieszkających na terenie Miasta Krakowa.
  • Program szczepień przeciw zakażeniom meningokokowym skierowany jest do dzieci od 12 do 24 miesięcy mieszkających na terenie Miasta Krakowa.
  • Program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowany jest do dziewczyn w wieku 11i 12 lat zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa. Skierowany jest do dziewczyn w wieku 11i 12 lat zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa. Tego typu szczepionki są jedną z form profilaktyki raka szyjki macicy. Lekarze zalecają ich przyjęcie jeszcze przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. W Polsce szczepienia na HPV nie są jednak refundowane, a rodzice, którzy chcą, by ich pociechy skorzystały z tego rodzaju ochrony, muszą za nie zapłacić z własnej kieszeni. Dzięki miejskiemu programowi młode krakowianki mogą skorzystać z profilaktyki bez opłat.

Szczegółowe informacje:

Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dziecka dokonuje lekarz.

Rodzice lub opiekunowie dzieci powinni ustalić telefonicznie termin szczepienia.

W dniu szczepienia rodzic/opiekun dziecka musi przedstawić książeczkę zdrowia dziecka, w której odnotowane są dotychczasowe szczepienia obowiązkowe i zalecane oraz wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza tożsamość dziecka, PESEL i adres zamieszkania.

Programy realizowane będą od 1 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania ilości szczepionek.

Informacja i zapisy do programu prowadzone są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 12 622 94 63 lub 734 218 445.

 Program finansowany z budżetu Miasta Krakowa.