UNICEF i Miasto Kraków razem dla dzieci z Ukrainy

 Miasto Kraków w porozumieniu z UNICEF zaprasza do udziału w bezpłatnej akcji badań diagnostycznych dla dzieci z Ukrainy prowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na Osiedlu Na Skarpie 66. Rejestracja dzieci na badania startuje już jutro – 27 lipca o godz.10.

W ramach porozumienia o współpracy zawartego z UNICEF, Gmina Miejska Kraków zaprasza wszystkie dzieci, będące obywatelami Ukrainy, przybyłymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 24 lutego 2022 roku, tj. wyłącznie osoby, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do udziału w bezpłatnej akcji badań przesiewowych realizowanej przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na Osiedlu Na Skarpie 66.

W ramach akcji przeprowadzone zostanie:

  1. badanie fizykalne przez lekarza,
  2. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wagi, wzrostu, z oceną na siatkach centylowych,
  3. badania biochemiczne i serologiczne, tj. przeciwciała anty HBs, przeciwciała anty HCV, przeciwciała anty HIV, morfologia z rozmazem krwinek białych, żelazo w surowicy, poziom witaminy D3 (metabolit 25 OH), przeciwciała IgE całkowite, TSH.

Równocześnie, każdy rodzic/ opiekun dziecka otrzyma wyniki badań oraz zalecenia lekarskie.

Badaniem planuje się objąć 1800 dzieci z Ukrainy w wieku od 0 – 18 roku życia, które przebywają aktualnie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,w naszym Szpitalu zbadamy 900 osób.

Warunkiem skorzystania z badań jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL z rozszerzeniem UKR oraz wyrażenie przez rodzica/ opiekuna  dziecka zgody na udział w akcji.

Szczegółowe informacje oraz rejestrację można uzyskać pod numerem telefonu: 12 622-96-12 w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zapytania, informacje oraz zmianę terminu badania prosimy wysyłać na adres: badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl

Zapisy przyjmowane są również elektronicznie pod adresem: https://zeromski-szpital.pl/badanie-przesiewowe-ukraina/

Badania odbywają się w kontenerze w pobliżu budynku G. Na kontenerze widnieje tablica z napisem w języku ukraińskim.

Akcja jest w całości finansowana ze środków UNICEF –  www.unicef.org