Dziękujemy za udział w VIII edycji konferencji “Praktycy – Praktykom”

23 października 2019 w Teatrze Ludowym odbyła się ósma edycja konferencji “Praktycy – Praktykom: stany nagłe”. Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.  O kolejnych spotkaniach naukowych będziemy informować.

Osoby, które nie odebrały certyfikatów, prosimy o kontakt: 12 622 92 47 lub agorska@zeromski-szpital.pl.

Program merytoryczny

Program merytoryczny Konferencji:
17.30 – 18.00       

Nagłe stany w neurologii u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dr n.med. Renata Czekaj, Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologicznym, lek. Martyna Jurek , Oddział Neurologiczny,
Szpital Specjalis

tyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

18:00 – 18:05               

Dyskusja, zadawanie pytań

18:10 – 18:40

Nagłe stany w położnictwie i ginekologii

lek. Andrzej Gach, Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym, lek. Katarzyna Moskała, Oddział Ginekologiczno- Położniczy, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

18:40 – 18.45               

Dyskusja, zadawanie pytań

18:45 – 19:15

Nagłe stany w praktyce lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

lek. Łukasz Litwa, Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

19:15 – 19.20               

Dyskusja, zadawanie pytań

19:20 – 19:50

Nagłe stany w praktyce urologicznej
lek. Wojciech Gawlas, Lekarz Kierujący Oddziałem Urologicznym Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

19.50 – 20.00

Dyskusja, zadawanie pytań

 

Program pozamerytoryczny

Spektakl, który odbędzie się po zakończeniu programu merytorycznego konferencji „Praktycy Praktykom: stany nagłe”- 23 października br. w Teatrze Ludowym w Krakowie, nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Sztuka nie odbywa się równolegle z częścią merytoryczną konferencji, co uniemożliwiałoby uczestnikom wzięcie w niej udziału. Wydarzenie odbędzie się we współpracy z Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie i Teatru Lufowego, Spektakl nie jest finansowany ze źródeł innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami Infarma, lecz ze środków pozyskanych przez Szpital od prywatnych sponsorów.

Program pozamerytoryczny, który rozpocznie się po zakończeniu konferencji „Praktycy Praktykom:stany nagłe”:

Teatr Ludowy, 23 października 2019 roku

Godz.21.00 – 22.30 – spektakl – niespodzianka

Font Resize
Wysoki kontrast